Opdracht Gemeente Overbetuwe

Senior Projectmanager Fysiek

  • Aanvang opdracht 15 juni 2023
  • Einde opdracht 15 september 2023
  • Verlenging 1 x 3 maanden
  • Reageren t/m 02 juni Je hebt nog 3 dagen
  • Plaatsingsdatum 26 mei 2023

Uren per week

36

Opdracht omschrijving

Gemeente Overbetuwe

Gemeente Overbetuwe telt ruim 47.000 inwoners, verdeeld over 11 dorpskernen en ligt in het hart van de regio Arnhem en Nijmegen. De gemeente biedt rust, ruimte, bedrijvigheid en alle denkbare voorzieningen binnen handbereik. Dit maakt Overbetuwe een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken.

De gemeente Overbetuwe is een zelfbewuste en coöperatieve organisatie met ruim 400 medewerkers. Dienstverlening en resultaatgerichtheid staan centraal. Dit blijkt ook uit de goede scores van de gemeente in klantonderzoeken en benchmarks. Vanuit een krachtige, zelfstandige positie gaat zij samenwerking aan met anderen als deze een meerwaarde biedt voor inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven.

Omschrijving team waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld:

Mooie projecten, een ambitieuze Omgevingsvisie en een soepele invoering van de Omgevingswet zijn uitdagingen waar jij en jouw collega’s voor staan de komende tijd! Wij willen namelijk graag continu de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente verbeteren, zodat inwoners goed kunnen werken, wonen en recreëren. Wij werken daarom aan de concrete speerpunten uit Uitvoeringsagenda van het College. Daarbij wil het College duidelijk stappen zetten in de fysieke ruimte van haar gemeente.

De fysieke projecten zijn in onze organisatie ondergebracht bij het team Strategie en Projecten. Dit team maakt deel uit van het Fysieke Domein.

Verantwoordelijkheden

Taken en verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

  • Je leidt projecten die voortkomen uit initiatieven van projectontwikkelaars en/of woningcorporaties
  • Je legt verantwoording af aan de bestuurlijk en ambtelijke opdrachtgever.
  • Je bent integraal verantwoordelijk voor de inzet van middelen, planning, kwaliteit van de producten en de integrale advisering binnen jouw projecten.
  • Je coördineert de noodzakelijke processen en organiseert het project met de kennis en kunde uit de organisatie en de samenleving.
  • Je maakt gebruik van de projectkamer. Voor faciliterende projecten vormen we geen afzonderlijke projectteams, maar zijn de adviseurs ondergebracht in een Projectkamer waarin je je projecten ter bespreking agendeert.

Je maakt deel uit van het team van projectmanagers

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten