Afstand
Opdracht Provincie Gelderland

Senior Ontwerper Infrastructuur

 • Standplaats
  Arnhem
 • Aanvang opdracht
  01 september 2020
 • Einde opdracht
  28 februari 2021
 • Verlenging
  2 x 6 maanden
 • Reageren voor
  19 juli Je hebt nog 14 dagen
 • Plaatsingsdatum
  01 juli 2020

Uren per week

36 - 40 uur

Opdracht omschrijving

Vlot en veilig reizen, van deur tot deur. Dat is de ambitie waar we aan werken. Onderdeel daarvan is het in stand houden en zonodig aanpassen van het provinciale wegennet. De afdeling Uitvoeren Werken van de provincie Gelderland is een no-nonsense organisatie en de sfeer is collegiaal en informeel. Er wordt hard gewerkt, iedereen gaat voor resultaat en kwaliteit.

De afdeling is ondermeer verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw en reconstructieprojecten op het gebied van wegeninfrastructuur. Dit varieert van reconstructies van kruisingen tot het ontwikkelen van nieuwe tracés. De provincie heeft circa 1200 kilometer weg in beheer en onderhoud. Daarnaast draagt de afdeling bij aan de realisatie van gebiedsontwikkelingsprojecten.

De afdeling bestaat uit drie teams: Projectmanagement en Concessiebeheer (PMCB), Ontwerp en Realisatie Werken (ORW) en Aanbesteding, Bouwrechtelijke- en Grondzaken (ABG). In totaal telt de afdeling momenteel circa 90 medewerkers. Een deel van de werkzaamheden wordt door uitbesteding gerealiseerd. ORW verzorgt de uitwerking en de uitvoering van de wegenbouwprojecten. De medewerkers van ORW maken ontwerpen, contracten (bestekken) en begeleiden de uitvoering van de wegenbouwprojecten.

De senior ontwerper werkt voor en vanuit de afdeling UItvoeren Werken team ORW, deels vanuit het Provinciehuis in Arnhem en deels vanuit huis.

Overwerk

Het is mogelijk dat werkzaamheden moeten worden verricht buiten de reguliere werktijden. Deze zullen worden verrekend op basis van het geoffreerde uurtarief, verhoogd met de volgende percentages:

- Werkzaamheden op werkdagen tussen 07:00 uur – 20.00 uur: basisloon = 100%

- Werkzaamheden op werkdagen tussen 05:30 uur – 07.00 uur: basisloon + 25% = 125%

- Werkzaamheden op werkdagen tussen 20:00 uur en 05:30 uur en dienstvrije dagen (zaterdag/zondag en feestdagen): basisloon + 50% = 150%

Van overwerk is sprake als er werkzaamheden moeten worden verricht buiten de reguliere werktijd van 07:00 uur – 20.00 uur waarbij de overeengekomen uren in reguliere werktijd ook gewerkt zijn.

De senior ontwerper moet beschikken over / door het detacheringsbureau worden voorzien van :

 • veiligheidsschoenen (klasse S3);
 • mobiele telefoon met camera;
 • lap-top met Windows en Office voorzien van mobiel internet;
 • rijbewijs.

De kosten van deze voorzieningen worden geacht te zijn opgenomen in het uurtarief. Kosten voor zakelijke kilometers worden verrekend tegen een tarief van € 0,28 per km.

Provincie Gelderland zal voorzien in een veiligheidsjas/-vest, voorzien van provinciaal logo.

Verantwoordelijkheden

De senior ontwerper draagt zorg voor het ontwerpen van provinciale wegen en/of het ontwerpen van reconstructies van provinciale wegen, kruispunten en komtraverses. Dit doe je in Civil3D en Autocad.

Je bereidt projecten voor vanaf het prille begin tot aan de besteksfase, inhoudende het opstellen van tekeningen en ontwerp, oplossingsvarianten en planningen en je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde producten.

De senior ontwerper is in projectteamverband betrokken bij en levert expertise aan projecten, voortkomend uit het principe van trajectprogrammering en/of geïntegreerde contractvormen.

Het begeleiden, controleren en het overdragen van kennis naar de collega's is onderdeel van je taken.

Je werkt projectmatig aan meerdere projecten in projectteams van verschillende samenstelling.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten