Opdracht Kadaster

Senior Inkoopadviseur HR

  • Standplaats Apeldoorn
  • Aanvang opdracht 28 juni 2021
  • Einde opdracht 31 december 2021
  • Verlenging 2 x 6 maanden
  • Reageren voor 22 juni Je hebt nog 7 dagen
  • Plaatsingsdatum 11 juni 2021

Uren per week

36 uur

Opdracht omschrijving

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team Inkoop Services is op zoek naar een Inkoopadviseur HR.

Het Kadaster koopt diverse diensten en producten in (vooral IT, Geo-diensten, Facilitair en HR) voor de uitvoering van de primaire en secundaire activiteiten. De afdeling Inkoop speelt een belangrijke rol in deze processen. Het is een voor alle betrokkenen zichtbare afdeling die staat voor doel- en rechtmatige inkopen, resultaten meetbaar maakt en gekenmerkt wordt door ambitie, beweging en professionaliteit.

De afdeling Inkoopservices voert de inkoop uit en heeft hiervoor vijf Inkoopadviseurs op de formatie staan waarvan twee senior.

Een Inkoopadviseur behandelt (Europese) aanbestedingsvraagstukken met kennis van zaken en heeft oog voor de integrale kosten. Verder is de Inkoopadviseur een sparringpartner voor collega's en stakeholders binnen de eigen inkoopportefeuille. Werkzaam op de afdeling Inkoop Services van de directie Control en Financiën. Het team bestaat uit gedreven collega's die werken in een open sfeer. Gezamenlijk is het team verantwoordelijk voor het inkoopbeleid, de uitvoering van inkoopprocessen, het voeren van de inkoopadministratie, deskundig inkoopadvies, uitvoering van (Europese) aanbestedingen en het leveranciersmanagement binnen het Kadaster.

Opdrachtomschrijving
Het Kadaster heeft door verhoogde werkdruk behoefte aan capaciteit op gebied van Inkoopadvies met specifieke ervaring op het gebied van HR. Je bent een sparringpartner en adviseur voor de Directie HR en begeleidt inkooptrajecten die HR gerelateerd zijn. Het gaat om vraagstukken op het gebied van inhuur en uitzendkrachten, training en opleiding, werving en selectie, coaching, arbeidsongeschiktheid, talentontwikkeling en alle andere voorkomende HR gerelateerde zaken. 

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

  • Het professioneel begeleiden van (Europese) aanbestedingen en meervoudig onderhandse aanvragen
  • Het opstellen van aanbestedingsdocumenten ten behoeve van de hiervoor genoemde (Europese) meervoudig onderhandse aanbestedingen en minicompetities;
  • Het (strategisch) adviseren van opdrachtgevers
  • Bovenstaande activiteiten vooral voor de directie HR

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten