Opdracht Gemeente Ede

Regiocoördinator /projectleider Inburgering Statushouders

  • Standplaats Ede
  • Aanvang opdracht 12 juli 2021
  • Einde opdracht 11 juli 2022
  • Verlenging ja, jaarlijks
  • Reageren voor 24 juni Je hebt nog 10 dagen
  • Plaatsingsdatum 10 juni 2021

Uren per week

36

Opdracht omschrijving

Jouw uitdagingen zijn het laten landen van inburgering als integraal onderdeel binnen het brede sociaal domein binnen de regio Foodvalley en de gemeenten informeren over relevante ontwikkelingen ten aanzien van de nieuwe Wet Inburgering en ondersteunen bij de voorbereiding op de implementatie daarvan.

Dit gaat jou lukken door de deskundigheid en kennis uit te wisselen door voorlichtingsbijeenkomsten te (laten) organiseren. Hierbij mag je experimenteren met en aansturen van initiatieven van bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden binnen de arbeidsmarktregio Foodvalley. Dit bereik je door proactief te netwerken en het opgebouwde netwerk verder te benutten. Je signaleert, creëert en benut kansen. Daarnaast bewaak je de inhoudelijke voortgang, resultaten en de procesmatige gang van zaken. Tevens informeer je alle betrokken door middel van periodieke rapportages en/of vragenlijsten over o.a. nieuwe ontwikkelingen en voortgang.

Over de Arbeidsmarktregio Foodvalley

In de Arbeidsmarktregio Foodvalley werken onderwijsinstellingen, sociale partners, werkgevers, zorgpartners, UWV, acht gemeenten en de werkbedrijven IW4 en Werkkracht intensief samen vanuit de regionale arbeidsmarktagenda "Samen bouwen aan een effectieve arbeidsmarktregio” om de regio te ontwikkelen naar hét agrofoodcentrum van Europa: een internationale topregio voor kennis en innovaties op het gebied van gezonde en duurzame voeding!

Om deze ambitie te bereiken, beseft de regio dat het essentieel is om concurrentie het hoofd te bieden, de economische ontwikkeling te versterken en Foodvalley te positioneren ten opzichte van andere regio’s. Foodvalley wil met die ambitie niet alleen toptalent binden, maar richt zich op een inclusieve arbeidsmarkt voor al haar inwoners. Sterk arbeidsmarktbeleid richt zich, zoals elke goede strategische aanpak op de uitdagingen van nu en de uitdagingen van de toekomst.

Verantwoordelijkheden

zie opdrachtomschrijving

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten