Opdracht Werkzaak Rivierenland

Psycholoog

  • Standplaats Geldermalsen
  • Aanvang opdracht 01 juli 2021
  • Einde opdracht 01 oktober 2021
  • Verlenging 2 * 3 maanden
  • Reageren voor 23 juni Je hebt nog 8 dagen
  • Plaatsingsdatum 11 juni 2021

Uren per week

24

Opdracht omschrijving

Werkzaak Rivierenland voert voor 8 gemeenten in de regio Rivierenland de Participatiewet uit. Werkzaak is een Gemeenschappelijke Regeling.

Werkzaak Rivierenland is dé organisatie voor werk en inkomen in de regio Rivierenland. Wij begeleiden werkzoekenden op weg naar werk. Als dat niet gelijk lukt, bieden we tijdelijk inkomen door middel van een uitkering. 

Voor onze organisatie zijn wij tijdelijk op zoek naar een ervaren psycholoog.  

Verantwoordelijkheden

Als psycholoog verricht je diverse psychodiagnostische onderzoeken om de psychische belastbaarheid van een werkzoekende vast te stellen. Op basis van je onderzoek adviseer je over participatie en/of re-integratiemogelijkheden. Je kijkt hoe arbeidstoeleiding samen kan werken met sociale, maatschappelijke en psychische hulpverlening.
De daarvoor benodigde interventies worden door jou in kaart gebracht en overgedragen aan de werkzoekende en zijn omgeving (o.a. ouders, ambulante begeleiders, praktijkbegeleiders en werkcoaches). Indien nodig bied je (mediërende) begeleiding.

Je adviseert en ondersteunt bij casuïstiek met complexe psychische problematiek. Bijvoorbeeld als er op meerdere leefgebieden begeleiding nog is of behandeling moet worden opgestart. Je sluit aan bij intervisies, MDO’s of overlegt met uiteenlopende ketenpartners om alle betrokkenen op één lijn te krijgen.
Je draagt bij aan deskundigheidsbevordering van professionals door het bespreken van casuïstiek en het geven van voorlichting over uiteenlopende psychische problematiek.

Je werkt binnen het onderzoekscluster intensief samen met een collega psycholoog, een bedrijfsarts, een arbeidsdeskundige, een bedrijfsverpleegkundige en administratief medewerker.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten