Afstand
Opdracht Gemeente Ede

Projectmanager Regionale Energie Strategie voor Regio Foodvalley

 • Standplaats
  Ede
 • Aanvang opdracht
  04 mei 2020
 • Einde opdracht
  03 mei 2021
 • Verlenging
  ja, per kwartaal
 • Reageren voor
  12 april Je hebt nog 14 dagen
 • Plaatsingsdatum
  26 maart 2020

Uren per week

16

Opdracht omschrijving

In Regio Foodvalley willen we in 2050 energieneutraal zijn. We zijn een RES-regio die volgens de landelijke afspraken in maart 2021 een RES 1.0 moeten opleveren waarin onder andere keuzes staan voor de regio om een bijdrage te leveren aan de opwek van wind en zon. Alsook afspraken hoe we omgaan met de verdeling van warmte in onze regio. Dat is een gevoelig en complex proces waarin 8 gemeenten, 2 provincies, 2 waterschappen en ca. 10 regionale stakeholders de inhoud bepalen. Dit doen we volgens het proces dat we hebben vastgelegd in het Startdocument RES Foodvalley en te volgen is op www.resfoodvalley.nl. We werken vanuit consensus en volgen de principes van mutual gains.

Verantwoordelijkheden

Jij bent verantwoordelijk voor:

 • het project- en procesmanagement om van een concept-RES naar een RES 1.0 te komen.
 • de totstandkoming van een uitvoeringsprogramma RES met bijbehorende organisatie waarbij een duidelijke verbinding wordt gemaakt met de doelstellingen uit de Strategische Agenda van Regio Foodvalley.

Jij geeft sturing aan het kernteam RES (6 mensen) en bent voorzitter van het AO (ambtelijk overleg) RES. Samen met de bestuurlijk trekker bereid je de vergaderingen voor van de stuurgroep RES en samen met de voorzitter van het stakeholdersoverleg, bereid je de stakeholdersoverleggen voor. In beide overleggen wordt verwacht dat je richtinggevende adviezen geeft.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten