Opdracht Veiligheidsregio Gelderland Zuid

Projectleider Huisvesting

 • Standplaats Nijmegen
 • Aanvang opdracht 01 mei 2023
 • Einde opdracht 15 december 2023
 • Verlenging Ja
 • Reageren t/m 31 maart Je hebt nog 9 dagen
 • Plaatsingsdatum 17 maart 2023

Uren per week

8-16

Opdracht omschrijving

De Afdeling Vastgoed- en Facility Management (V-&FM) is een onderdeel van de Sector Bedrijfsvoering en werkt voor de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de GGD. Deze afdeling organiseert onder andere alle activiteiten die nodig zijn voor het ontwikkelen, ontwerpen, uitvoeren en beheren van het vastgoed voor zowel de VRGZ als de GGD.

De betreffende opdracht heeft betrekking op het het vervullen van de functie van projectleider voor het tijdelijk verplaatsen en inrichten van twee consultatiebureaus van Jeugdgezondszorg (JGZ) van de GGD. Een consultatiebureau is een instituut binnen de JGZ dat medische basiszorg voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar verzorgt. Het consultatiebureau heeft alle kinderen van 0 tot 4 jaar in zorg en de GGD (vroeger schoolartsendienst) alle kinderen van 4 tot 19 jaar.

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Treedt op als projectleider voor de (implementatie van) facilitaire project (realisatie van de verhuizing, inrichting en ingebruikname van de nieuwe huisvesting);
 • Zorgt voor de inrichting van de projectorganisatie;
 • Is verantwoordelijke voor het opleveren van het project volgens vooraf (gedefinieerde) kwaliteitseisen binnen de gestelde beperkingen (GOTIK);
 • Inzichtelijk maken van benodigde investeringen en exploitatiekosten
 • Informeert de organisatie over het project (consequenties, voortgang en beslismomenten);
 • Behoefte van de klant zorgvuldig te formuleren, af te wegen en op haalbaarheid te toetsen 
 • Verantwoordelijk voor de overdracht naar de beheersorganisatie;

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten