Opdracht Gemeente Doetinchem

Project-/procesleider

 • Standplaats Doetinchem
 • Aanvang opdracht 01 september 2022
 • Einde opdracht 28 februari 2023
 • Verlenging ja
 • Reageren t/m 22 augustus Je hebt nog 12 dagen
 • Plaatsingsdatum 26 juli 2022

Uren per week

36

Opdracht omschrijving

Gemeente Doetinchem

Doetinchem is een gemeente met stedelijke allure in een landschappelijk bijzondere omgeving: de Achterhoek. De landelijke ligging en een hoog voorzieningenniveau maakt het een gemeente om van te (gaan) houden en een gewilde omgeving om in te wonen, te werken en te recreëren. De gemeente Doetinchem heeft de ambitie uitgesproken te willen groeien naar een gemeente met 70.000 inwoners in 2036. Doetinchem staat daarom voor grote opgaven die samenhangen met de centrumfunctie die de gemeente in de regio vervult. Doetinchem voelt zich sterk verantwoordelijk voor de regionale economie, werkgelegenheid, duurzaamheid, innovatie en behoud en versterking van voorzieningen.

Bij die ambitie hoort ook groei van de woningvoorraad.
 

De opdracht

Voor het verder brengen van een aantal lopende projecten en ruimtelijke initiatieven zijn wij op zoek naar een ervaren project-/procesleider met ruime kennis en ervaring in het privaat en bestuursrecht. Het gaat hierbij om complexe projecten en initiatieven met privaat- en bestuursrechtelijke vraagstukken. De projecten en initiatieven zijn divers waaronder woningbouw, nieuwbouw van een supermarkt met sporthal en de bouw van een hotel.

Verantwoordelijkheden

De project-/procesleider:

 • Voert bestuursopdrachten en projectplannen uit;
 • Stuurt op het opstellen en vastleggen van afspraken met particuliere ontwikkelaars/ initiatiefnemers op inhoud en financiën.
 • Is resultaatgericht en onderhandelt met partijen over het te bereiken resultaat;
 • Adviseert over, realiseert en regisseert (burger)participatie en interactie met betrokkenen en stakeholders;
 • Draagt zorg voor toetsing en verantwoording van behaalde resultaten.
Wie zoeken wij?

Wij zoeken een ervaren project/procesleider:

 • Minimaal een hbo-werk- en denkniveau;
 • Ruime kennis en ervaring met projectmatig werken en werkprocessen in ruimtelijke projecten en gebiedsontwikkeling, en is in staat groepen mensen aan te sturen op het behalen van resultaten;
 • Ruime kennis van en ervaring in het privaat- en bestuursrecht;
 • Kan goed samenwerken en is klant- en oplossingsgericht;
 • Heeft een flinke politieke antenne, voelt politiek-bestuurlijke processen goed aan en heeft kennis van besluitvormingsprocessen;
 • Ervaring met het onderhandelen over en het komen tot contracten en overeenkomsten met lokale particuliere initiatiefnemers en projectontwikkelaars.

Een gesprek met de beoogde kandidaat maakt onderdeel uit van de procedure. Gesprekken vinden plaats op 25 en 26 augustus.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten