Afstand
Opdracht Provincie Gelderland

Programmaregisseur Investeringsagenda Kop van de Veluwe

 • Standplaats
  Regio Zwolle
 • Aanvang opdracht
  26 oktober 2020
 • Einde opdracht
  31 oktober 2022
 • Verlenging
  4 x 6 maanden
 • Reageren voor
  29 september Je hebt nog 10 dagen
 • Plaatsingsdatum
  16 september 2020

Uren per week

gemiddeld 24 uur

Opdracht omschrijving

We zoeken een programmaregisseur die met de Investeringsagenda Kop van de Veluwe aan de slag gaat. De opgaven staan centraal en er moet nu resultaatgericht en daadkrachtig aan projecten gewerkt worden.

De regio Zwolle bestaat bestuurlijk uit 22 gemeenten, liggend in 4 verschillende provincies. De regio Zwolle is georganiseerd in een Regiegroep, Economic Board en tafels georganiseerd rond de thema’s Economie, Bereikbaarheid, Menselijk Kapitaal, Leefomgeving en Energie. Op deze tafels worden coalities gesloten rond opgaven en worden projecten gevormd.

Met het uitwerken van de Strategische Agenda van de regio Zwolle in een Investeringsagenda Kop van de Veluwe met een dynamische projectenlijst, laten we zien dat we met elkaar willen investeren in de opgaven uit de Strategische Agenda. We zoeken met partners naar projecten en coalities rond opgaven lokaal en regionaal. Via een dynamische projectenlijst maken we afspraken over inzet van menskracht en kennis en geld.

De bestuurlijke partners in dit gebied zijn de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en de provincie Gelderland.

Voor het vormen van coalities en projecten rond opgaven zoeken we een programmaregisseur met ervaring met bestuurlijke processen en het coördineren van projecten. We zoeken iemand die zich makkelijk op verschillende niveaus begeeft. Van uitvoering tot bestuurlijke afspraken.

Je bent degene die iedereen belt als het gaat over projecten, netwerk en afspraken. Je vindt je weg bij bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Als programmaregisseur formuleer je samen met de partners projecten voor de dynamische projectenlijst en jij smeedt de juiste coalitie tussen partijen. Je bewaakt de voortgang en zorgt ervoor dat het programma actueel blijft. Waar coalities in de daadwerkelijke uitvoering vastlopen, is het jouw taak om oplossingen te organiseren samen met (coalitie)partners.

De hele regio Zwolle is je werkgebied als het gaat over coalities en projecten. Je bent actief in een regio waar opgaven over provincie- en gemeentegrenzen heen liggen. Je helpt de verschillende partners voorbij deze grenzen te werken.

Hoewel de provincie formeel opdrachtgever is, is er geen hiërarchische relatie met de provincie. Naast de programmaregisseur is er een programmasecretaris met wie je samenwerkt. De 5 gemeenten zijn formeel opdrachtgever van de programmasecretaris.

Aansturing vindt plaats door de 5 gemeentesecretarissen en vertegenwoordiging van de provincie. Op donderdag komen die standaard bij elkaar en dat is dan ook een overleg waar je bij bent. Ook bestaat er een bestuurlijke Kopgroep Kop van de Veluwe, die Kopgroep is je bestuurlijke basis.

Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden van de programmaregisseur zijn:

 • Uitvoering geven aan de investeringsagenda Kop van de Veluwe;
 • Creëren van coalities rond opgaven en zorgdragen voor projecten (dynamische projectenlijst);
 • Je bent voor de partners in het gebied (Kop van de Veluwe, provincie Gelderland en regio Zwolle) het eerste aanspreekpunt als het gaat over de investeringsagenda en de dynamische projectenlijst;
 • Je levert inbreng voor- en neemt deel aan- het H2ONE- overleg (gemeentesecretarissen en vertegenwoordiging van de provincie) iedere donderdagochtend;
 • Je bent in staat kansen in het veld te spotten en nieuwe ideeën te genereren, deze te vertalen naar concrete projectinitiatieven en vervolgens te brengen tot daadwerkelijke projecten in uitvoering;
 • Je bent aantoonbaar iemand met realisatiekracht (aansprekend track record).

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten