Afstand
Opdracht Kadaster

Product Owner 2x

 • Standplaats
  Apeldoorn
 • Aanvang opdracht
  01 juli 2020
 • Einde opdracht
  30 juni 2021
 • Verlenging
  2 x 1 jaar
 • Reageren voor
  02 juni
 • Plaatsingsdatum
  20 mei 2020

Uren per week

36

Opdracht omschrijving

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving afdeling waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld:
Binnen de directie Landregistratie en Geografie is het team Product- en procesbeheer op zoek naar twee Product Owners voor het landmeetkundige domein. 
Het team product- en procesbeheer bestaat onder andere uit procesmanagers, functioneel beheerders en Product Owners voor het landmeetkundige domein (gezamenlijk ongeveer 13 fte). We zijn ondersteunend aan de landmeters in het terrein. Taken die bij ons horen zijn bijvoorbeeld: procesbeschrijvingen, handleidingen, opleidingen (inclusief opleidingsmateriaal), vertalen van wensen naar technische requirements, ondersteuning t.a.v. applicaties, beheer van backlogs, enz.
De Product Owners worden vanuit dit team ingezet in twee verschillende scrumteams. Enerzijds zoeken we een Product Owner voor het KPV/ Splits-team. Dit team beheert in de basis twee applicaties. In de ene applicaties kunnen externe klanten (veelal notarissen) een voorlopige grens tekenen zodat een voorlopig perceel overgedragen kan worden. In de andere applicatie verwerken landmeters de metingen in het terrein in de kadastrale kaart. Anderzijds zoeken we een Product Owner voor het PRIMA-team. Dit team beheert en ontwikkelt met name applicaties die het werkproces van de landmeter (zowel in- als extern) ondersteunen. De scrumteams bestaan verder uit collega’s van IT (IT-specialisten en scrummasters) en functioneel beheerders. 
Omdat meerdere teams aan dezelfde processen werken zijn er afhankelijkheden tussen de teams. We werken met Safe om zo optimaal mogelijk af te stemmen en om zoveel mogelijk toegevoegde waarde te kunnen leveren.

Opdrachtomschrijving:
In de rol van Product Owner heb je een veelzijdige verantwoordelijkheid. Je speelt namelijk een belangrijke rol in de technische ondersteuning van de landmeters. Een dynamisch en veelzijdig werkterrein.
In de teams vind zowel beheer (technisch en functioneel) als vernieuwing plaats. Een iteratief proces waarbij doorlopend zowel functionele als technische besluiten worden genomen. In beiden teams werken landmeters, beheerders en IT-ers hand in hand samen. Het vraagt van de Product Owner dat hij/zij kan schakelen met de diverse betrokkenen en stakeholders. Het belang van een goed landmeetkundig proces is voor het Kadaster groot.

In de rol van Product Owner beheer je de backlog van het team, stem je af met de Product Owners van de andere teams en met overige stakeholders en business owners. Daarnaast bouw je voor de beheerorganisatie (PPB) kennis van jouw diensten op. Deze kennis deel je met je PPB-collega’s en je draagt bij aan het op orde krijgen van de bijbehorende beheerprocessen.

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: 
Het beheren van de productbacklog van het team, inclusief afstemming met business owners en         andere stakeholders.
Monitoren van voortgang.
Creëren van een visie op het product.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten