Opdracht Werkorganisatie Druten-Wijchen

Procesontwerper Omgevingswet

  • Standplaats Wijchen
  • Aanvang opdracht 26 april 2021
  • Einde opdracht 25 juli 2021
  • Verlenging 3 x 1 maand
  • Reageren voor 16 april Je hebt nog 2 dagen
  • Plaatsingsdatum 07 april 2021

Uren per week

24

Opdracht omschrijving

Opdrachtomschrijving

De gemeenten Druten en Wijchen bundelen sinds 1 januari 2018 hun krachten in de Werkorganisatie Druten Wijchen. We bouwen aan een organisatie die het wonen, werken en ondernemen voor de inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen in de gemeenten Druten en Wijchen zo prettig mogelijk maakt. Onze organisatie bestaat uit vijf domeinen met zelforganiserende teams. Binnen de WDW werken wij aan (verdere) harmonisatie van beleid, processen en systemen om onze dienstverlening en bedrijfsvoering te kunnen verbeteren.

Team
Je functioneert in een multidisciplinair projectteam Omgevingswet. Voor onderdelen zijn er verschillende werkgroepen. Je werkt samen met de trekkers voor vergunningverlening en planproces en de informatiemanager.

Van eind april 2021 tot eind juli 2021 hebben wij een tijdelijke opdracht. Deze bestaat uit het  ontwerpen en uitwerken van de Omgevingswetprocessen van initiatief t/m vergunningverlening, bezwaar en beroep en handhaving. Daarbij gebruik je de VNG-processen als basis en verdiep je deze tot het niveau dat medewerkers weten wat ze praktisch moeten doen. Je hebt bij voorkeur al kennis van OW-procesuitwerkingen bij andere gemeenten.

Verantwoordelijkheden

Taken/verantwoordelijkheden

Als Procesontwerper Omgevingswet verricht je onder meer onderstaande werkzaamheden. Je zet daarbij in op een goede samenwerking en inhoudelijke afstemming met collega's binnen de Werkorganisatie en met ketenpartners.

- Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen van nieuwe OW processen, van initiatieven tot plan in de periode juni/juli 2021 (o.b.v. VNG, uitwerkingen andere gemeenten en onze eigen inzichten), 
- Uitwerken detailbeschrijvingen nieuwe OW processen;
- Je stelt RASCI schema’s op;
- Je werkt werkafspraken uit;
- Je toetst sjablonen voor de communicatiemomenten op aanwezigheid en inhoud (past in proces);
- Je werkt checklists/beslisschema’s uit;
- Je werkt mee aan de uitwerking van een GAP analyse.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten