Afstand
Opdracht Provincie Gelderland

Ontheffingverlener Wet Natuurbescherming (onderdeel soortenbescherming) (3x)

 • Standplaats
  Arnhem
 • Aanvang opdracht
  21 mei 2019
 • Einde opdracht
  31 mei 2020
 • Verlenging
  6 x 6 maanden
 • Reageren voor
  22 april Je hebt nog 1 dagen
 • Plaatsingsdatum
  09 april 2019

Uren per week

gemiddeld 20 uur

Opdracht omschrijving

De provincie Gelderland is bevoegd gezag voor vergunning- en ontheffingverlening op grond van de Wet Natuurbescherming. De afdeling Vergunningverlening en Handhaving voert deze, en andere  taken,  uit en bestaat uit ongeveer 50 medewerkers waaronder vergunningverleners, toezichthouders, juristen en ondersteunende collega's. Regelmatig is er binnen het team vergunningverlening in geval van piekaanbod van vergunnings/ontheffiingsaanvragen sprake van een extra capaciteitsbehoefte.

In dat verband zijn we op zoek naar drie ervaren ontheffingverleners onderdeel soortenbescherming die voor gemiddeld 20 uur per week beschikbaar zijn en bij piekmomenten op verzoek bereid zijn meer uren te werken.

Verder ben je bereid om 2/3 van de afgesproken uren op kantoor in Arnhem aanwezig te zijn. Voor het overige kan gebruik worden gemaakt van thuiswerken.

Verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van de ontheffingverlener zijn:

 • Verrichten van een breed pallet werkzaamheden op het terrein van  ontheffingverlening voor de Wet Natuurbescherming, onderdeel soortenbescherming.
 • Deelnemen aan overleg in trajecten van ontheffingsaanvragen met externe partijen.
 • Het schrijven van ontheffingen.
 • Adviseren zowel intern als extern over de gevolgen van het soorten onderdeel van de Wet Natuurbescherming.
 • Beoordelen van rapporten en onderzoeken die op basis van de Wet Natuurbescherming worden ingediend als onderdeel van ontheffingaanvragen.
 • Inhoudelijk ondersteunen van andere medewerkers van de afdeling.
 • Een bijdrage leveren aan de vertaling van technisch inhoudelijke trajecten en documenten naar de bestuurlijke voorbereiding op bovengenoemd vakgebied.
 • Ondersteunen in juridische procedures.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten