Afstand
Opdracht Provincie Gelderland

Medewerker Bestekzaken

 • Standplaats
  Arnhem
 • Aanvang opdracht
  04 januari 2021
 • Einde opdracht
  31 december 2021
 • Verlenging
  4 x 6 maanden
 • Reageren voor
  11 oktober Je hebt nog 22 dagen
 • Plaatsingsdatum
  14 september 2020

Uren per week

36 uur

Opdracht omschrijving

De afdeling Uitvoering Werken is verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw en reconstructie projecten op het gebied van de wegeninfrastructuur, openbaar vervoer (concessies en projecten), nazorg stortplaatsen, bodemsanering en de grondverwerving en -beheer van de provincie Gelderland.

De afdeling bestaat uit 3 teams: Projectmanagement en Concessiebeheer (PMCB), Ontwerp en Realisatie Werken (ORW) en Aanbesteding, Bouwrechtelijke en Grondzaken (ABG).

Het team ABG bestaat uit 4 clusters waar in totaal ongeveer 50 medewerkers werken.

Het cluster Aanbesteden is verantwoordelijk voor alle aanbestedingen van werken en diensten en leveringen gerelateerd aan werken voor de provincie. Daarbij bewaakt het cluster niet alleen het proces, maar adviseert ook over de aanbestedingsvorm. Eveneens bewaakt en verzorgt het cluster de inhoudelijke kwaliteit en financiële eindadministratie van deze werken.

Het cluster Bouwrechtelijke zaken (ook wel juridische zaken genoemd) is de plaats voor alle juridische vragen en hulp bij realisatie en samenwerkingsovereenkomsten waarbij rekening wordt gehouden met de Europese wet- en regelgeving en andere juridische normen, zoals milieunormen etc. Dit cluster adviseert en ondersteunt bij juridische vragen en geschillen bij opdrachten met derden (adviesbureaus en aannemers). Vroegtijdige juridische betrokkenheid is gewenst om te voorkomen dat mogelijke conflicten in een later stadium tot langdurige en kostbare juridische strijd leiden.

Het cluster Grondzaken is verantwoordelijk voor alle aan- en verkoop en beheer van gronden die nodig zijn om onze provinciale doelen te realiseren.

Verder levert het cluster Projectondersteuning deskundige ondersteuners voor alle projectteams en managers.

Binnen het cluster Aanbesteden zijn we op zoek naar iemand die het proces van contractcontrole, aanbestedingen en eindafrekeningen van a tot z in de vingers heeft en projectmanagers / projectleiders binnen UW hierdoor ontzorgt.

Verantwoordelijkheden

Als medewerker bestekzaken controleer je concept contracten (bestekken en -overeenkomsten) die anderen hebben opgesteld vakinhoudelijk op juistheid en volledigheid, waarbij het inkoopbeleid en het moederbestek jou wel bekend en leidend zijn.

Indien deze publicatiewaardig zijn, begeleid je het aanbestedingsproces via de tendertool Negometrix, met in achtneming van de wettelijke termijnen. Met de begrippen uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectie- en gunningscriteria kan je uitstekend uit de voeten. Deze kan je prima toepassen. Je bent bekend met de handleiding EMVI die door UW is opgesteld en weet deze op juiste wijze toe te passen binnen ons werk.

Je controleert of alle stappen in het proces zijn doorlopen. Hiervoor zijn processchema’s beschikbaar.

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de eindafrekeningen van de RAW contracten op basis van GWW-bestek administratie en VISI. Voor het opstellen van de eindafrekeningen verzamel je actief informatie bij toezichthouder, projectleider of financiële afdeling.

Door je eigen expertise en ervaring ben je meer dan een sparring partner voor zowel in- als externe partijen en win je hiermee het vertrouwen. Hierdoor word je vroegtijdig bij projecten betrokken.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten