Afstand
Opdracht Omgevingsdienst Rivierenland

Kwaliteitsmedewerker informatiebeheer

 • Standplaats
  Tiel
 • Aanvang opdracht
  09 april 2019
 • Einde opdracht
  09 oktober 2019
 • Verlenging
  Ja, maximaal 3 maanden
 • Reageren voor
  25 april Je hebt nog 3 dagen
 • Plaatsingsdatum
  09 april 2019

Uren per week

36

Opdracht omschrijving

Waarborgen dat de digitale informatievoorziening voldoet aan de kwaliteitscriteria en –normen.

De kwaliteitsmedewerker:

 • Zorgt voor het goed inrichten en onderhouden van de informatiehuishouding

 • Levert een bijdrage aan de verdere vorming van het kwaliteitsbeleid

 • Leidt en begeleidt de organisatie in het correct toepassen van de regels omtrent informatiebeheer

Taken

M.b.t. het inrichten en onderhouden van de informatiehuishouding:

De eerste periode zal de nadruk liggen op taken rondom informatiebeheer en medewerkers/gebruikersondersteuning.

M. b.t. verdere vorming van het kwaliteitsbeleid/informatiebeleid:

Instrumenten

Medewerkers/Gebruikersondersteuning

 • Informatiebeheer
 • Beheren van de mappenstructuur op de gemeenschappelijke schijf en helpen bij het opschonen van persoonlijke en afdelingsschijven.
 • Inrichten en onderhouden van een pre-depot in op de Archiefschijf
 • Selecteren en vernietigen van dossiers
 • Verzorgen en bewaken van de ontsluiting van documenten en zaakdossiers.
 • Functionele sturing voeren op regelgeving (bewaking procesinrichting/invulling en regelgeving introduceren ter uitvoering).
 • Uitvoeren van kwaliteitscontroles op het gebied van informatiemanagement
 • Opstellen van rapportages van de constateringen en eventuele verbetervoorstellen daarvoor.
 • Geven van terugkoppelingen met toelichting aan de juiste stakeholders
 • Samen met informatiemanager implementeren van (nieuw) informatiebeleid;

 • Adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving op het terrein van informatiemanagement

 • Signaleren van knelpunten, mogelijkheden en potentiële risico’s;

 • Opstellen van regels, procedures en instructies op het gebied van informatiemanagement;

 • Adviseren over het verbeteren en borgen van kwaliteitszorg op het gebied van informatiemanagement,

 • < >oen van voorstellen om werkwijzen en procedures op het gebied van Informatiebeheer op te stellen of aan te passen.

  Uitvoeren van audits en kwaliteitsonderzoeken op het gebied van informatiemanagement;

 • Beheren van het documentair structuurplan, de handleiding informatiebeheer, het handboek vervanging, selectielijsten. Deze instrumenten zijn nodig voor een goede uitvoering en beheer.

 • Opstellen en beheren van het kwaliteitshandboek

 • Toekennen van bewaar- en vernietigingstermijnen, aan de hand van de geldende selectielijsten

 • Opstellen van een hotspotmonitor (jaarlijks)

 • Opstellen en onderhouden van een kwaliteitszorgsysteem

 • Trainen en begeleiden van medewerkers bij het juist opslaan en registreren van informatie

 • Motiveren van medewerkers tot goed informatiebeheer

 • Aanspreekpunt voor medewerkers voor vragen en opmerkingen over informatiebeheer

 • Beschrijven van afdelingsspecifieke werkafspraken passend binnen de kaders van het informatiebeheerplan van de organisatie

 • Controleren van registraties van medewerkers en terugkoppeling daarop geven

 • Adviseren en ondersteunen van collega’s in het correcte gebruik van metadata/ en bij het registreren

 • Bieden van ondersteuning en advies voor het beheren en toegankelijk maken van informatie.

 • Adviseren en ondersteunen de organisatie bij de inrichting en het gebruik van de verschillende zaaktypen en bijbehorende documenten

 • Zorgen voor de voorbereiding van de overdracht van dossiers naar het RAR

 • Contact onderhouden met in- en externe partijen

Verantwoordelijkheden

Het uitvoeren van beheersmatige werkzaamheden met betrekking tot (digitale) gegevens en informatie. Binnen de functiegroep ligt het accent op omgaan met documenten, gegevens en gegevensstromen, waaronder het adviseren over (digitalisering van) gegevensbeheer en het inrichten, beheren, controleren en inrichten van (digitale) gegevens en informatie.

Overwegende functiekenmerken:

Adviseert over beleid op het gebied van gegevensbeheer en documentaire informatievoorziening beheert, controleert en onderhoudt complexe gegevens en informatie voor meerdere samenhangende werkterreinen

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten