Afstand
Opdracht Gemeente Zevenaar

Juridisch adviseur vergunningen

 • Standplaats
  Zevenaar
 • Aanvang opdracht
  03 augustus 2020
 • Einde opdracht
  01 april 2021
 • Verlenging
  ja, 1 maal 6 maanden
 • Reageren voor
  08 juli Je hebt nog 3 dagen
 • Plaatsingsdatum
  25 juni 2020

Uren per week

36

Opdracht omschrijving

De gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar zijn op 1 januari 2018 gefuseerd tot een nieuwe gemeente Zevenaar met 43.000 inwoners. Onze ambitie is de dienstverlening en voorzieningen op een hoog niveau te houden. Hierbij gaan we voor integrale dienstverlening die gebaseerd is op de focuspunten: service op maat, verbindend en gastvrij. Ontwikkelingen als de realisatie van een Outletcentrum, doortrekken van de A15 en verbreding van de A12 maakt dat er veel belangstelling is voor bouwinitiatieven in onze gemeente. De grote werkvoorraad mbt aanvraag om Omgevingsvergunningen naast de vervanging van een langdurig zieke medewerker maakt dat er inleen wordt uitgevraagd. Van de kandidaat wordt senior-niveau verwacht zodat complexe zaken snel zelfstandig worden afgedaan.   

Verantwoordelijkheden

Als juridisch adviseur Vergunningen fungeer je als vraagbaak op het gebied van omgevingsrecht. Je fungeert hier als de centrale spil. Je bent verantwoordelijk voor het ondersteunen van je collega’s bij het vinden van oplossingen voor juridische problemen en advisering in procedures bij complexe bestemmingsplantoetsen.

Je zorgt voor het adviseren, begeleiden en afhandelen van afwijkingen die vallen binnen de reguliere voorbereidingsprocedure. Je adviseert de heffingsambtenaar over bezwaarschriften in het kader van de legesverordening. Je stelt college-adviezen op en je vertegenwoordigt de gemeente in rechte bij bezwaar- en beroep procedures.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten