Opdracht Gemeente Overbetuwe

Interim teammanager Beleid Fysiek

 • Standplaats Elst
 • Aanvang opdracht 10 januari 2022
 • Einde opdracht 30 april 2022
 • Verlenging 3 maal 6 maanden en/of tot er een vaste invulling is geworven
 • Reageren voor 09 december Je hebt nog 1 dagen
 • Plaatsingsdatum 25 november 2021

Uren per week

28-32 uur

Opdracht omschrijving

Gemeente Overbetuwe

Gemeente Overbetuwe telt ruim 48.000 inwoners, verdeeld over 11 dorpskernen en ligt in het hart van de regio Arnhem en Nijmegen. De gemeente biedt rust, ruimte, bedrijvigheid en alle denkbare voorzieningen binnen handbereik. Dit maakt Overbetuwe een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken.

De gemeente Overbetuwe is een zelfbewuste en coöperatieve organisatie met ruim 400 medewerkers. Dienstverlening en resultaatgerichtheid staan centraal. Dit blijkt ook uit de goede scores van de gemeente in klantonderzoeken en benchmarks. Vanuit een krachtige, zelfstandige positie gaat zij samenwerking aan met anderen als deze een meerwaarde biedt voor inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven.

Het team Beleid Fysiek

Het team Beleid Fysiek is een nieuw team dat dit jaar operationeel wordt binnen het fysiek domein. Het team heeft ca. 20 medewerkers en richt zich op de tactische beleidsvorming in het fysiek domein. Het gaat dan om de beleidsterreinen wonen, mobiliteit, milieu en duurzaamheid, groen en landschap, economie en veiligheid. De uitdaging voor de komende jaren is om dit sectorale beleid vanuit de gedachte achter de Omgevingswet een integraal karakter te geven. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de totstandkoming van de ketenregie; van beleid, beheer naar uitvoering.

Verantwoordelijkheden

Taken en verantwoordelijkheden

De opdracht betreft:

Het integraal aansturen van het team Beleid Fysiek.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Verantwoordelijk voor de integrale uitvoering, ontwikkeling en innovatie van de taken binnen het team;
 • Hiërarchisch leidinggevende van de medewerkers binnen het team (inhoud en PIOFACH);
 • Verantwoordelijk voor de inrichting van de ketenregie tussen beleid, beheer en uitvoering o.a. op gebied van mobiliteit, groen en openbare ruimte, wonen, economie;
 • Een sparringpartner voor het bestuur, domeinmanager en de directie voor teamvraagstukken;
 • Degene die de domeinmanager en andere teammanagers adviseert over team- en team overstijgende vraagstukken;
 • In staat een goede wisselwerking te creëren tussen inhoud, output en bedrijfsvoering.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten