Opdracht Gemeente Apeldoorn

Inhuur Functioneel Specialist

  • Standplaats Apeldoorn
  • Aanvang opdracht 19 april 2023
  • Einde opdracht 19 september 2023
  • Verlenging 3 x 3 maanden
  • Reageren t/m 27 maart Je hebt nog 5 dagen
  • Plaatsingsdatum 17 maart 2023

Uren per week

32

Opdracht omschrijving

De gemeente Apeldoorn is op zoek naar een Functioneel Specialsit die in ons team Functioneel Beheer het cluster sociaal tijdelijk komt versterken.

Team Functioneel beheer cluster sociaal bestaat uit zes bevlogen collega's die zich samen sterk maken om de applicatie binnen het sociaal domein goed te bedienen.

Dit ga je doen
Jij werkt als Functioneel Specialist aan de Suites voor het Sociaal Domein. Onze eindgebruikers ondersteun jij door verstoringen op te lossen en (nieuwe) functionaliteiten in te richten. Als Functioneel Specialist zorg jij ervoor dat de systemen werken en dat we blijven vernieuwen. 

Zo zijn we nauw betrokken bij de processen die horen bij het werkveld 'Werk en Inkomen'. Voor ons de taak om dit in te richten in de applicatie zodat de werkvloer de werkprocessen kan afhandelen en de inwoner zo goed mogelijk kan ondersteunen. Het is van belang dat we op deze dienstverlening kunnen vertrouwen. En dat is waar jij in beeld komt!

Je werkt veel samen met je directe collega's van het cluster sociaal. key-users uit de business en schakelt met onze leveranciers. Je bent een echte duizendpoot! Jij weet precies wat onze eindgebruikers nodig hebben, nog voordat ze het zelf weten. Hun wensen en jouw eigen inzichten vertaal je naar de juiste functionele inrichting van de applicatie. Je hebt hierin een adviserende, regisserende en deels uitvoerende rol.

Verantwoordelijkheden

Als Functioneel Specialist heeft u een aantal verantwoordelijkheden die in onderstaande rollen en kerntaken beschreven zijn:

Advies: 

• Adviseert teammanagers en key-users over een zo goed mogelijke aansluiting
van de ingekochte ICT op de bedrijfsprocessen.
• Signaleert risico’s, verbeter- en/of knelpunten en adviseert hierover en is
regievoerder bij de implementatie van de oplossing
• Kent de roadmap en releasenotes, weet welke effecten deze kunnen hebben
op de bedrijfsvoering en bespreekt de impact hiervan met de klant.
• Je bent goed in presenteren, het overtuigen van mensen en documentatie vastleggen.

De klant (alle medewerkers):

• Eerste aanspreekpunt voor key-users en handelt functionele verzoeken van
hen af, voor verstoringen zal dit bestaan uit het afhandelen in de 2e lijn. Je
bent in ieder geval op de hoogte van het aantal verstoringen en probeert deze
tot een minimum te beperken door instructie of aanpassing van de software.
• In staat om te inventariseren welke behoefte er is bij de klant, vertaalt dat
eventueel in een functioneel ontwerp en configureert het systeem naar deze
behoefte en doet verbetervoorstellen
• In staat om het aangeboden werk te prioriteren en dit met de klant te
overleggen, zo nodig pas je de prioritering op verzoek van de klant aan.

Relatiebeheer:

• Zet wijzigingsverzoeken uit richting leverancier en bewaakt de voortgang daar
op en koppelt de voortgang vanuit jezelf periodiek terug aan de indiener en
weet te escaleren wanneer dat nodig is.

Uitvoering en implementatie:

• Inhoudelijke problemen en verstoringen met impact bespreek je met de senior
binnen je domein.
• Verantwoordelijk voor het testen in acceptatie en regisseur van testen in
productie, schat de impact van bevindingen in en legt deze voor aan de
eigenaar
• Opzetten en toewijzen van rapporten, menu’s en gebruikersrechten
(autorisatiebeheer)

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten