Opdracht Veiligheids Gezondheidsregio Gelderland-Midden

HR specialist FLO (2 maal)

  • Standplaats Arnhem
  • Aanvang opdracht 01 januari 2024
  • Einde opdracht 31 december 2025
  • Verlenging 4x maximaal 6 maanden
  • Reageren t/m 04 december Je hebt nog 2 dagen
  • Plaatsingsdatum 21 november 2023

Uren per week

1 tot 16 uur

Opdracht omschrijving

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week aan publieke veiligheid en gezondheid. Wij zijn de Brandweer, GGD, Ambulancezorg, GHOR en Veilig Thuis in de regio Gelderland Midden en staan 24/7 klaar voor onze ruim 700.000 inwoners uit de 15 gemeenten. www.vggm.nl.

Binnen VGGM zijn er diverse groepen medewerkers die gebruik kunnen maken van het FLO-overgangsrecht. 

Wat ga je voor ons doen?

Het FLO-overgangsrecht is een complexe regeling die zeer specialistische kennis vereist. Om ervoor te zorgen dat de uitvoering van de regeling en beantwoording van vragen van medewerkers over het FLO-overgangsrecht 100% correct plaatsvindt, zijn we op zoek naar een FLO deskundige om ons hierbij te ondersteunen.

Voor de continuiteit van deze specialistische werkzaamheden zijn we op zoek naar twee personen, waarbij er één als vervanger fungeert.

De interviews voor deze opdracht zullen plaatsvinden op 6 december. Gelieve hier rekening mee te houden. 

Verantwoordelijkheden

Verrichten van uitvoerende en adviserende taken m.b.t. het FLO-overgangsrecht

Volledig ondersteunen en adviseren van leidinggevenden, medewerkers en HR op het gebied van FLO-overgangsrecht

Interpreteren en implemtenteren van ontwikkelingen van het FLO-overgangsrecht voor de organisatie

Bijhouden van medewerkersdossiers m.b.t. informatie, berekeningen en indivuele afspraken over het FLO-overgangsrecht

Maandelijks voorbereiden en controleren van de verloning van FLO-uitkeringen

Voorbereiden van de wijze van uitbetaling van de werkgeversbijdragen FLO en de jaarlijkse aanpassing of afkoop hiervan, zodat de salarisadministratie alleen de individuele mutaties in het salarispakket moeten verwerken. Ook lever je periodiek rapportages aan zodat de salarisadministratie de FLO-gerelateerde werkzaamheden goed kan uitvoeren 

Opstellen van inhoudelijke teksten voor individuele besluiten en brieven m.b.t. FLO-overgangsrecht, zodat VGGM deze correct kan verwerken en verzenden

Rappeleren/signaleren naar medewerkers over de te maken keuzes m.b.t. FLO-overgansgrecht en medewerkers informeren over “volgende” fases van de FLO of over het einde van het FLO-overgangsrecht

Beantwoorden van FLO-vragen van medewerkers per mail namens de organisatie 

Organiseren en voeren van persoonlijke gesprekken met medewerkers over het FLO-overgangsrecht en hen daarbij voorzien van individuele informatie zodat medewerkers een goede keuze kunnen maken over het gebruikmaken van het FLO-overgangsrecht. Hierbij zorg je ook voor inzicht in de individuele mogelijkheden en gevolgen en voor een proforma berekening FLO-uitkering en zorg je voor de verslaglegging van deze gesprekken

Adviseren, ondersteunen en voorbereiden bij bezwaar en beroep en bij het opstellen van notities over het FLO overgangsrecht

Opstellen van kostenprognoses en declaraties t.b.v. het ministerie van VWS

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten