Opdracht Gemeente Barneveld

Financieel projectadviseur / contractbeheerder doelgroepenvervoer

 • Standplaats Barneveld
 • Aanvang opdracht 01 januari 2024
 • Einde opdracht 30 juni 2024
 • Verlenging ja
 • Reageren t/m 01 december
 • Plaatsingsdatum 20 november 2023

Uren per week

20 - 24

Opdracht omschrijving

Dankzij jou worden de juiste vragen gesteld, processen strak gemanaged en de kwaliteit en financiën van (doelgroepen)vervoer bewaakt.

 • Je beheert samen met de projectleider de relaties met vervoerders, callcenter, gemeenten, provincie en overige betrokkenen. Je neemt hiervoor deel aan verschillende overleggen en levert daar een actieve bijdrage aan.
 • Je monitort de uitvoering van de contracten om vast te stellen of er wordt voldaan aan de afspraken van het contract en de beleidsdoelstellingen van de samenwerkende gemeenten. Je bewaakt de gemaakte afspraken en spreekt partijen hier indien nodig op aan.
 • Je voert hiertoe kwaliteitscontroltes, rechtmatigheidsonderzoeken en vervoerkundige analyses uit en doet verbetervoorstellen.
 • Je ondersteunt de projectleider bij de beleidsafstemming met ambtenaren.
 • Je stelt (samen met de projectleider en financiële medewerkers) de benodigde rapportages en documenten op in het kader van de P&C cyclus (kadernota, jaarverslag, jaarrekening, jaarbegroting, kwartaalrapportages et cetera).
 • Je controleert de inkomende facturen en je verzorgt de kostenverdeling tussen gemeenten. Je stelt daarvoor voorschotnota's en afrekeningen op.
 • Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor het callcenter en de vervoerders.
 • Je bent samen met de projectmedewerker verantwoordelijk voor de (digitale) archivering van contracten en afspraken (dossieropbouw).

Binnen het aandachtsgebied Samenleving kom je te werken in het team beheerbureau Valleihopper, waarbij je nauw gaat samenwerken met een projectleider en een projectmedewerker. Als financieel projectadviseur ondersteun je het team met het opstellen en bijwerken van diverse rapportages. Het gaat hierbij vooral om de kwantitatieve, kwalitatieve en financiële gegevens behorend bij het contractbeheer. Daarnaast lever je financiële en data gestuurde input voor bestuurlijke stukken en help je met de (inhoudelijke) voorbereiding van diverse overleggen met de gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk) en vervoerders.

Verantwoordelijkheden

Zie opdracht omschrijving.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten