Afstand
Opdracht Kadaster

FFP FELA Adviseur

 • Standplaats
  Apeldoorn
 • Aanvang opdracht
  01 januari 2021
 • Einde opdracht
  31 december 2021
 • Verlenging
  1 x 1 jaar
 • Reageren voor
  26 september Je hebt nog 7 dagen
 • Plaatsingsdatum
  16 september 2020

Uren per week

32

Opdracht omschrijving

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Het Kadaster werkt internationaal mee aan de verbetering van het registeren van grond en eigendom. Zo adviseren wij buitenlandse overheden over het inrichten van landregistraties en geografische systemen. Ook zorgen we wereldwijd voor voorlichting en onderwijs en onderhouden we veel internationale relaties.

Omschrijving project waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld:

Het team Kadaster International is op zoek naar een internationale adviseur op het gebied van Fit -For-Purpose Land Administratie(FFP LA) en FELA [1]voor landadministratie projecten waaronder het project Improving Land Administration in Indonesië, het opzetten van een multi-purpose kadaster in  Mozambique, digitalisering kadastrale archieven in Armenië en SPATIAL op de Westelijke Balkan.

Improving Modern Land Registration in Indonesië
Ondersteuning van het ATR/BPN in de organisatorische en institutionele overgang is nodig om de ambitie van de regering te bereiken om alle landpercelen in Indonesië vóór 2025 in kaart brengen.

Hoewel landadministratie geen direct aandachtsgebied is van de ambassade, is een goed landadministratiesysteem en een betrouwbare en eerlijke vastgoedmarkt van fundamenteel belang voor de economische- en sociale stabiliteit en gendergelijkheid in Indonesië en wordt het beschouwd als een van de belangrijkste pijlers voor de economische ontwikkeling. Het dient als stabiliserende factor voor buitenlandse investeringen en ondersteunt het lokale klimaat voor economische groei.

Project beschrijving Mozambique

Hoofddoelstelling van dit project is het geven van technisch advies en het versterken van de personele organisatie bij het ontwikkelen en opzetten van een multifunctioneel Kadaster voor de stad Beira. Als specifiekere doelstellingen kent dit project; het volledig digitaliseren van de analoge dossiers, afronden van de registratie van percelen op basis van de Fit-For-Purpose methode, evalueren van de samenwerking van de afdelingen die betrokken zijn bij landadministratie, toezicht en ondersteuning verlenen om de datakwaliteit te borgen bij het implementeren van de digitale processen voor het te vormen Kadaster.

Project beschrijving Armenië

Het doel van dit project is om de Real Estate Cadastre Committee of the Republic of Armenia (RECC) te ondersteunen bij de digitalisering van de kadastrale archieven in Armenië, een kernactiviteit van het vijfjarenplan van de RECC gericht op een transparanter, veiliger, uniformer en burgergericht kadastraal systeem. Dit project zal bijdragen aan de economische ontwikkeling van Armenië en de versterking van de particuliere sector, aangezien kadastrale archieven transparanter zullen worden en de kwaliteit van land- en eigendomsdocumentatie zal verbeteren.

SPATIAL II
Het vervolgproject op Spatial I zal de professionele toegang tot informatie over land in de Westelijke Balkan verder versterken, nu we een beter en gemeenschappelijk overeenstemming hebben van de huidige situatie in de regio over de ontwikkelingen om betrouwbare ruimtelijke informatie aan de samenleving te leveren.

Het project zal bijdragen aan de ondersteuning van de nationale kadaster en land registratie organisaties (NMCA) om te komen tot onder andere het effectief beheer van ruimtelijke informatie en effectieve land administratie. 

Opdrachtomschrijving
Voor de uitvoering van de projectactiviteiten in Indonesië bent u als Internationale adviseur op het gebied van Fit-For-Purpose Land Administratie(FFP LA) en FELA de aangewezen persoon om de projectdoelstellingen namens Kadaster International te realiseren. U organiseert, monitort en rapporteert over de projectdoelstellingen aan de regiomanager van Kadaster International.

[1] FELA: Framework for Effective Land Administration

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: 

 • Het ontwikkelen van FFP LA en FELA content voor de realisatie van de genoemde projectdoelstellingen.
 • De ontwikkelde FFP LA en FELA content doceren in workshops in de landen aan de lokale officials.
 • Het rapporteren van de verrichte werkzaamheden en behaalde resultaten op basis van de projectdoelstellingen.
 • Het schrijven van minimaal drie (semi) academische papers die gepresenteerd moeten worden op internationale conferenties (bijv. Wereldbankconferentie over land en armoede);
 • Ondersteuning van adviseurs van Kadaster International op het gebied van populaire publicaties en methodologische ontwikkeling FFP LA en FELA;

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten