Opdracht Provincie Gelderland

(Deel) projectleider Woo en implementatie AVG

 • Standplaats Provinciehuis te Arnhem en thuiswerken
 • Aanvang opdracht 20 juni 2022
 • Einde opdracht 31 december 2022
 • Verlenging 1 x 6 maanden
 • Reageren voor 29 mei Je hebt nog 5 dagen
 • Plaatsingsdatum 12 mei 2022

Uren per week

24 - 36 uur

Opdracht omschrijving

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Het project Open Overheid draagt bij aan de sterke wens van provincie Gelderland om een transparante en open overheid te zijn. We geven hiermee tevens uitvoering aan de Wet open overheid (Woo, ingangsdatum 1 mei 2022), die hiervoor de wettelijke kaders biedt.  

Het project Open Overheid bestaat uit meerdere sporen, deze functie is voor het spoor Werkprocessen en ICT.  De basis voor het spoor Werkprocessen is de nulmeting/impactanalyse die momenteel wordt uitgevoerd binnen onze organisatie. Binnen dit spoor worden de vervolgacties op deze meting in kaart gebracht en aangestuurd.  

Het projectteam heeft korte informele lijntjes en is eager op het samen neerzetten van resultaat. Elkaar helpen, afstemmen en tegelijkertijd ook zelfstandig aan de slag zijn kenmerken dit team.

Het doel van de AVG-opdracht is de AVG op een hoger plan te brengen, conform het directiebesluit, en het doorvoeren van de plan-do-check-act cyclus op het voldoen aan de AVG-wetgeving. Alle afdelingen gaan hiermee aan de slag. We zijn op zoek naar een projectleider implementatie AVG voor de bestuursafdelingen. De werkzaamheden worden afgestemd met de concernbrede opdracht. 

Bij een eventuele verlenging van de opdracht wordt het aantal uren opnieuw bepaald afhankelijk van het te verwachten werkaanbod voor de aankomende 6 maanden.

Verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van de deelprojectleider Wet open overheid bestaan met name uit: 

 • Met de uitgevoerde nulmeting/impactanalyse trek je de organisatie in om alle provinciale werkprocessen waar met informatie wordt gewerkt, door te lichten.  
 • Je bekijkt samen met de eigenaren van de werkprocessen welke acties nodig zijn om de werkprocessen Woo-proof te maken. En hangt hier een planning aan.  
 • Dit vertaal je vervolgens in een plan van aanpak, een concreet werkplan om in fasen uitvoering te kunnen geven aan de implementatie van de Woo. Dit werkplan is een reële en gedragen aanpak om de provincie Woo-proof te maken.   
 • Vervolgens help je de afdelingen om de nodige aanpassingen aan de werkprocessen door te voeren. Je stuurt en monitort het werkplan.  
 • Je brengt, samen met oa. de business en collega’s van de afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A), in beeld hoe de ICT (her)ingericht moet worden om ondersteunend te zijn aan de doelen van de Woo. Denk hierbij aan formats, koppeling tussen systemen, aflaktooling, etc. Hier maak je een koppeling tussen wensen en mogelijkheden.    
 • Je zorgt in samenwerking met collega’s van de afdeling I&A voor aansluiting van provincie Gelderland op PLOOI, het systeem dat het Rijk ter beschikking stelt om informatie te ontsluiten. 

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het spoor Werkprocessen en ICT, en voelt je mede-verantwoordelijk voor de realisatie van het totale project. Afstemming met en verbinding leggen tussen de andere sporen (met de andere trekkers), is een vanzelfsprekendheid. Daarnaast heb je gevoel voor wat er speelt in de business en de mogelijkheden van de ICT. Je brengt alles samen.   

Er is nog veel onduidelijk over de implementatie van de Woo, je stelt je daarbij flexibel op en bent in staat je activiteiten en planning waar nodig bij te stellen.   

De Wet open overheid en het openbaren van informatie brengt bepaalde dilemma’s met zich mee. Je stemt je spoor hier op af. Daarbij is enige bestuurlijke/politieke sensitiviteit belangrijk. 

De taken en verantwoordelijkheden van de projectleider implementatie Algemene Verordening Gegevensbescherming bestaan met name uit: 

 • Je identificeert de werkprocessen waarin persoonsgegevens verwerkt worden.
 • Je draagt zorg voor onderbrengen in het register van verwerkingsactiviteiten.
 • Je draagt samen met collega's zorg voor AVG-proof werkprocessen en borging in de afdeling.
 • Je stemt af met de concernbrede projectleider.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten