Opdracht Veiligheids Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Data-analist coronabestrijding

  • Standplaats Arnhem
  • Aanvang opdracht 15 september 2022
  • Einde opdracht 31 maart 2023
  • Verlenging 4x maximaal 6 maanden
  • Reageren t/m 04 september Je hebt nog 17 dagen
  • Plaatsingsdatum 05 augustus 2022

Uren per week

32 tot 36 uur per week

Opdracht omschrijving

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week aan publieke veiligheid en gezondheid. Wij zijn de Brandweer, GGD, Ambulancezorg, GHOR en Veilig Thuis in de regio Gelderland Midden en staan 24/7 klaar voor onze ruim 660.000 inwoners uit de 15 gemeenten. www.vggm.nl.

GGD Gelderland-Midden zet zich sinds februari 2020 in voor de bestrijding van het coronavirus. We moeten continu meebewegen met de veranderende overheidsmaatregelen. Inmiddels hebben we een flexibele projectorganisatie van ca. 350 professionals die o.a. werkzaam zijn bij testen, traceren, preventie/bevordering, vaccineren en bedrijfsvoering. Vanuit landelijk beleid hebben we ondermeer de taak burgers te testen op, te vaccineren voor en te informeren over COVID-19. Deze processen kennen een grote stroom aan data, die geduid moet worden. Er is een projectteam met daarin vier deelprojectleiders en een projectleider. Als data-analist zul je werken aan vragen van alle (deel)projectleiders.

De interviews voor deze opdracht zullen plaatsvinden op 9 september 2022 in de middag. Gelieve hier rekening mee te houden. 

Expliciet willen wij vermelden dat deze opdracht ook als reguliere vacature vanuit onze organisatie is gepubliceerd. Vanwege de urgentie lopen deze procedures gelijktijdig om meer zekerheid te hebben voor het invullen van de functie. Op basis van kwaliteit en snelheid van starten van de kandidaat zal een keuze worden gemaakt. VGGM behoudt zich het recht voor de opdracht niet te gunnen.

Verantwoordelijkheden

Als data-analist binnen Team Coronabestrijding zal je focus liggen op het technisch verbeteren van onze dashboard omgeving. Je vormt samen met de andere data-analist en epidemiologen dé informatiebron voor de deelprojectleiders, teamleiders en beleidsadviseur(s). Je zet informatie en gegevens om in gevraagd en ongevraagd advies. Ook kun je ingezet worden voor analyse van de werkprocessen. Je zet de verschillende databronnen om in tactische en operationele informatie. Je houdt zicht op de verschillende processen en signaleert als eerste onregelmatigheden in de operatie. Je draagt zorg voor het aanleveren van sturings- en verantwoordingsinformatie en werkt op dit vlak nauw samen met andere adviseurs, bijvoorbeeld op gebied van beleid en kwaliteit. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus kan je ook worden ingezet voor vraagstukken binnen andere afdelingen van VGGM.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten