Opdracht Gemeente Zevenaar

Coördinator team Uitvoering en Ondersteuning Openbare Werken

 • Standplaats Zevenaar
 • Aanvang opdracht 01 mei 2021
 • Einde opdracht 01 november 2021
 • Verlenging Ja, 2 x 3 maanden
 • Reageren voor 22 april Je hebt nog 8 dagen
 • Plaatsingsdatum 07 april 2021

Uren per week

36

Opdracht omschrijving

De afdeling Openbare Werken (OW) van de gemeente Zevenaar bestaat uit circa 60 vaste medewerkers en 20 tijdelijke medewerkers die werken vanuit de Participatiewet. De afdeling is verdeeld in de teams Uitvoering en Reiniging. Het team Uitvoering beheert en onderhoudt de buitenruimte en de voertuigen en machines waarmee gewerkt wordt. Het team Reiniging valt onder de gemeenschappelijk regeling ‘Reinigingsdienst de Liemers’ en verzorgt voor de gemeenten Montferland en Zevenaar de afvalinzameling en het grofvuil. Dit team werkt ook voor de drie aanbiedstations.

De dagelijkse aansturing en vakinhoudelijke begeleiding van de medewerkers ligt in handen van twee coördinatoren. De uitvalsbasis voor de OW-medewerkers is de gemeentewerf. Dit is ook de plek van waaruit de coördinatoren hun werkzaamheden verrichten.

Als coördinator van het team Uitvoering zorg je ervoor dat het regulier onderhoud op orde wordt gebracht. Je stuurt aan op resultaten, maakt heldere en duidelijke afspraken en werkt aan een goede onderlinge samenwerking.

Verantwoordelijkheden

Werkzaamheden

Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het regulier onderhoud op een planmatige en kostenefficiënte wijze waarbij de gedefinieerde kwaliteitskaders worden behaald.
Je signaleert en benoemt knelpunten op vakinhoudelijk, organisatorisch en personeelsgebied en lost deze op.

Je stuurt de medewerkers van team Uitvoering operationeel aan op werkinhoud, resultaat, houding en gedrag.

 • Je organiseert en voert de werkoverleggen.
 •  Je voert individuele gesprekken met de medewerkers binnen jouw team.
 • Je coacht en begeleidt de voormannen.
 • Je werkt nauw samen met je collega coördinator en planners.

Je adviseert het afdelingshoofd Openbare Werken over:

 • Vakinhoudelijke verbeterpunten
 • Interne en externe samenwerkingsverbanden die het functioneren van de afdeling OW en het team Uitvoering ten goede komen.
 • Het invoeren van het werken volgens het principe Opdrachtgever/opdrachtnemer

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten