Opdracht Gemeente Barneveld

Coördinator Planning & Control

 • Standplaats Barneveld
 • Aanvang opdracht 01 september 2022
 • Einde opdracht 31 december 2022
 • Verlenging Ja, per kwartaal
 • Reageren t/m 22 augustus Je hebt nog 4 dagen
 • Plaatsingsdatum 05 augustus 2022

Uren per week

24-32 uur

Opdracht omschrijving

Kun jij goed schakelen en vind je het leuk om ervoor te zorgen dat onze processen zo zijn ingericht dat we tijdig en op een hoog niveau de juiste stukken aanleveren? Dan zijn we op zoek naar jou! De komende maanden zijn we bij de gemeente Barneveld in het kader van de planning en control (P&C) cyclus aan de slag met de begroting 2023 en de tweede tussenrapportage 2022. In het najaar treffen we ook al de eerste voorbereidingen voor de jaarrekening 2022. Naast het gebruikelijke proces zijn we bezig met een doorontwikkeling van de P&C cyclus. Met het doel de informatie die we beschikbaar maken voor de raad en burgers, nog duidelijker te formuleren en presenteren.

Wat ga je doen?
Je zorgt dat de P&C-processen lopen:

 • Je schakelt eenvoudig tussen het operationele, tactische en strategische niveau en weet op al deze niveaus mensen te enthousiasmeren, mee te nemen in wat de bedoeling is, aan te spreken en te helpen om de juiste randvoorwaarden te creëren zodat zij kunnen presteren.
 • Je werkt verbindend. De planning en control-documenten komen dankzij bijdragen van veel collega’s tot stand. Jij weet als geen ander wat ieders bijdrage is, waar mogelijke knelpunten zitten en waar je moet ingrijpen.
 • Je maakt werkbare planningen en bewaakt de voortgang, kwaliteit en besluitvorming van de P&C-documenten. Dankzij jou is ieder P&C-product op tijd.
 • Je stelt startmemo’s op en zorgt voor communicatie met de organisatie over voortgang en planning, in samenwerking met de (financieel) strategisch adviseurs en programmacoördinatoren;
 • Je zorgt ervoor dat alle spelers op de hoogte zijn van wat zij wanneer moeten opleveren en je stuurt hier actief op.
 • Je plant afstemmingsmomenten en werksessies in met college B&W, directie etc.
 • Je coördineert de beantwoording van raadsvragen die betrekking hebben op de P&C-producten.
 • Je weet hoe je een college- of raadsvoorstel opstelt en adviseert daarover.
 • Je beheert de P&C tools, zoals de LPC (Lean Planning & Control van Thorbecke), qua indeling, autorisaties etc.

Je levert een bijdrage aan de doorontwikkeling van het P&C proces:

 • Je kent de samenhang tussen de verschillende P&C documenten, ziet waar verbeteringen mogelijk zijn en maakt een kwaliteitsslag.
 • Je organiseert evaluaties na afronding van een P&C product en formuleert acties ter procesverbetering.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van trainingen en handboeken P&C;
 • De organisatie is in verandering en dat vraagt een andere manier van aanpak. Je adviseert hoe dit kan doorwerken naar een doorontwikkeling in het P&C proces.

Met wie werk je samen:

 • (Financieel) strategisch adviseurs, zij zijn verantwoordelijk voor de bestuurlijke afstemming en advisering - en adviseren vanuit een strategische blik op inhoud en samenhang;
 • Financieel adviseurs, zij zijn de verbindende schakel naar de teams;
 • Programmacoördinatoren, verantwoordelijk voor de inhoud van de programma’s van de P&C documenten;
 • Medewerkers door de hele organisatie, zoals communicatie;

Verantwoordelijkheden

Zie opdrachtomschrijving.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten