Opdracht Kadaster

Coördinator ketentest automatisering DSO

 • Standplaats Apeldoorn
 • Aanvang opdracht 01 januari 2024
 • Einde opdracht 31 december 2024
 • Verlenging 2 x 6 maanden
 • Reageren t/m 03 december Je hebt nog 2 dagen
 • Plaatsingsdatum 21 november 2023

Uren per week

32-40

Opdracht omschrijving

Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. 

Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken.

Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team DSO-LV is op zoek naar een Coördinator ketentest automatisering.

Het Kadaster is ketenpartner in het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO). We zijn samen met andere ontwikkelpartners georganiseerd in operationele beheerorganisaties (OBO’s). De diensten die de verschillende OBO’s ontwikkelen en beheren, vormen de operationele keten van het DSO-LV.

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Omgevingswet is een bundeling van 26 wetten en regels over ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur, milieu, water en natuur. De Omgevingswet moet verheldering en efficiëntie bieden. Een samenhangende benadering moet leiden tot een goede en duurzame fysieke leefomgeving.

De teams binnen de OBO’s werken nauw samen om de gewenste functionaliteit voor het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet te realiseren. In dat programma werken verschillende organisaties op een Agile wijze samen op basis van het SAFe framework. Dat betekent onder andere dat er wordt gewerkt in sprints van 2 weken en Program Increments van een kwartaal. Let op: aangezien deze organisaties door het hele land verspreid zitten, zijn de bijbehorende events ook door het land verspreid.

Je komt te werken in het DSO-LV team, dat zich richt op ontwikkeling en beheer in de brede zin van de OBO Kadaster en samenwerking in ketenverband met de andere OBO’s. Het team bestaat uit drie integratiespecialisten, de service delivery manager en twee ketentest specialisten, waarvan je er zelf een bent. Op maandagen werken we als OBO Kadaster zoveel mogelijk samen op kantoor in Apeldoorn.

Opdrachtomschrijving
Om het DSO-LV te kunnen gebruiken hebben vrijwel alle bevoegd gezagen niet zelf software ontwikkeld, maar hebben hiervoor een software pakket voor aangeschaft (VTH-, plan- en regelsystemen). Om de software van deze leverancier te kunnen koppelen met het DSO-LV hebben partijen bij de TBO de wens kenbaar gemaakt om gezamenlijk ketentesten te ontwerpen en te organiseren. Als Coördinator ketentest automatisering zal je, in nauwe samenwerking met de testmanager en de testcoördinator van het TBO, verantwoordelijk zijn voor de realisatie en de uitvoering van de over-all testscenario’s. Je werkzaamheden omvatten tevens  het automatiseren van de ontworpen testen binnen het testframework.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • Robot Framework;
 • Python (FastAPI, Streamlit);
 • Poetry (Python package management);
 • Docker;
 • Visual Studio Code;
 • GIT.

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Verder uitbouwen van de ‘rode draad’ ketentest door het DSO-LV heen;
 • Verder uitbouwen van de visualisatietool voor de ‘rode draad’ resultaten;
 • Onderhoud van de testware;
 • Terugkoppeling van de resultaten van de ketentest naar de relevante OBO’s.

Taken

 • Afstemmen van de werkzaamheden binnen het DSO en met de Bevoegd Gezagen;
 • Opzetten en bijhouden van documentatie;
 • Implementatie van test suites voor de ‘rode draad’ ketentest;
  • Implementatie van custom libraries in zowel Robot Framework als Python;
  • Aanpassingen / uitbreidingen van de FastAPI ‘orchestration server’ (Python);
  • Periodiek uitvoeren van updates van de gebruikte tools en packages;
 • Overleg en afstemming met de verschillende teams in de DSO-keten als de uitkomsten van de ketentest daar aanleiding toe geven;
 • Deelnemen aan meetings met o.a. het DSO Testgilde voor onderlinge afstemming van de overkoepelende teststrategie;
 • Afstemming met de andere testers binnen het Kadaster die Robot Framework gebruiken.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten