Opdracht Kadaster

Controller P&C

 • Standplaats Apeldoorn
 • Aanvang opdracht 01 juli 2021
 • Einde opdracht 31 december 2021
 • Verlenging 1 x 6 maanden
 • Reageren voor 22 juni Je hebt nog 7 dagen
 • Plaatsingsdatum 11 juni 2021

Uren per week

36

Opdracht omschrijving

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team Planning en Control (P&C) is op zoek naar een tijdelijke energieke controller op senior niveau. De afdeling is verantwoordelijk voor managerial control, financial control en tax control binnen de afdeling Control & Financiën.

De afdeling P&C is de komende periode onder meer verantwoordelijk voor het optimaliseren van financiële informatievoorziening ten behoeve van Directieraad en Raad van Bestuur in het licht van een veranderde organisatiestructuur en een hierop aangepast besturingsmodel.

Voorbeelden van deze optimalisaties zijn:

 • Het aanpassen van de periodieke kostentoerekening aan producten en diensten, zowel qua frequentie als qua aanpassingen in de organisatiestructuur;
 • Het gezamenlijk met directies optimaliseren van interne en externe normen voor hun dienstverlening;
 • Het aanpassen van de maandelijkse management informatie ten behoeve van Raad van Bestuur en Directieraad aan de nieuwe organisatiestructuur en het bijbehorend besturingsmodel.

Verantwoordelijkheden

 • Ondersteun het huidige team met het opstellen van een kort plan van aanpak per genoemde optimalisatie.
 • Implementeer de optimalisaties samen met controllers (zowel centraal als decentraal) als de product owners van SAP en BI. In de implementatiefase wordt verwacht dat de kandidaat hands on meewerkt aan het concreet tot stand komen van de optimalisaties.
 • Aangepaste geautomatiseerde rapportages op elk van de drie genoemde optimalisaties is de belangrijkste deliverable van het project.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • SAP
 • SAC, Power BI
 • Excel

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten