Opdracht Gemeente Berkelland

Consulent Inkomen

 • Standplaats Groenlo
 • Aanvang opdracht 01 april 2023
 • Einde opdracht 30 september 2023
 • Verlenging nee
 • Reageren t/m 23 maart Je hebt nog 1 dagen
 • Plaatsingsdatum 17 maart 2023

Uren per week

24 - 36

Opdracht omschrijving

 • Je behandelt aanvragen van inwoners voor een uitkering op grond van de Participatiewet of Ioaw(z) en andere nieuwe inkomen gerelateerde regelingen die Fijnder uitvoert voor de gemeenten Berkelland Oost Gelre en Winterswijk.
 • Je beheert een eigen caseload, inclusief het uitvoeren van tussentijdse onderzoeken en beëindigingen.
 • Je hebt kennis van het verwerkingssysteem Suite voor Sociaal domein
 • Je gaat met de aanvragers in gesprek en beantwoordt hun vragen over hun situatie, rechten en plichten en helpt om hun problemen rond hun inkomen op te lossen binnen de daarvoor geldende kaders.
 • Je bent een sparringpartner op de diverse terreinen van het sociaal domein, en denkt daarbij breder dan jouw eigen specialisatie inkomen(svoorzieningen).
 • Indien nodig draag je een cliënt ‘warm’ over naar het sociaal team van de gemeente of naar schuldhulpverlening.

Verantwoordelijkheden

Je gaat deel uitmaken van het team Inkomen bij Fijnder. Je bent verantwoordelijk voor de beoordeling van aanvragen van inwoners voor een uitkering op grond van de Participatiewet of Ioaw(z) en andere nieuwe inkomen gerelateerde regelingen die Fijnder uitvoert voor de opdracht gevende gemeenten (bijv. de energietoeslag en leefgeldregelingen voor Oekraïners). In je beoordeling houd je rekening met voorliggende voorzieningen, de geldende wet- en regelgeving en de (inkomens)positie en persoonlijke situatie van de cliënt.

Op deze manier zorg je voor een oplossing op maat.

Als er andere expertise nodig is voor de cliënt, draag je de cliënt warm over naar een andere hulpverlener.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten