Afstand
Opdracht Provincie Gelderland

Concessiemanager

 • Standplaats
  Arnhem
 • Aanvang opdracht
  27 mei 2019
 • Einde opdracht
  30 november 2019
 • Verlenging
  2 x 6 maanden
 • Reageren voor
  05 mei Je hebt nog 14 dagen
 • Plaatsingsdatum
  12 april 2019

Uren per week

40 uur

Opdracht omschrijving

De afdeling Uitvoering Werken verricht naast taken op het gebied van bodem en infra ook taken op het gebied van openbaar vervoer en bereikbaarheid. In dit vakgebied zijn de laatste jaren grote veranderingen op gang gekomen. In het moderne denken over mobiliteit gaat het om het faciliteren van de burger bij zijn of haar maatwerkoplossingen voor de dagelijkse mobiliteitsbehoefte. Scherp houden wat dat voor de provincie en haar externe partners betekent en het zorgen voor draagvlak en samenhangende acties, is de kern van het moderne vakgebied van concessiemanager binnen onze afdeling. Voor het invullen van deze nieuwe opgave zoeken wij een tijdelijke concessiemanager.

De concessiemanager is de verbindende schakel tussen de inhoudelijke vakgebieden op het gebied van mobiliteit, zowel binnen de provincie als in de regio’s. Als concessiemanager werk je nauw samen met collega’s vanuit beheer, regiocoördinatoren, vervoerbedrijven en gemeenten.

Verantwoordelijkheden

De concessiemanager richt zich als inhoudelijk – vervoerkundig – specialist op de inhoud van de ontwikkelingen. Hij/zij weet deze te vertalen naar concrete acties gericht op het realiseren van de randvoorwaarden voor de regionale bereikbaarheid. Op basis van inhoudelijke kennis van zaken beïnvloedt, dan wel stuurt, hij/zij hoe de samenhang gepland en ontwikkeld wordt tussen de diverse modaliteiten en nieuwe vormen hiervan. Hierbij is oog voor zaken waar de provincie zelf voor verantwoordelijk is (hoofdnet OV en provinciale weginfra) alsook onderdelen waar onze externe partners kunnen bijdragen (verzorgen flexnet).

De resultaten die je gaat bereiken formuleer je samen met collega’s, externe partners en het management op basis van de uitwerking van de OV visie die recent door GS is vastgesteld.

Inhoudelijk richt je je daarbij op:

 • Het vertalen van beleid vanuit de Gelderse OV-visie naar praktische uitvoeringsplannen voor dienstregelingsjaar N+1;
 • Het toetsen van draagvlak voor deze plannen bij gemeenten en belangenverenigingen;
 • Het afstemmen van provinciale uitvoeringsplannen (o.a. fiets, wegenbouw) op OV en v.v.;
 • Het inventariseren van gemeentelijke plannen rondom mobiliteit en beoordelen van de impact op het provinciale OV;
 • Het zorgdragen voor afstemming tussen flexnet en vastnet (en straks ook de basismobiliteit).

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten