Afstand
Opdracht Werkorganisatie Druten-Wijchen

Casemanager (coach) verzuim

 • Standplaats
  Wijchen
 • Aanvang opdracht
  22 februari 2021
 • Einde opdracht
  23 augustus 2021
 • Verlenging
  6 maanden
 • Reageren voor
  29 januari Je hebt nog 11 dagen
 • Plaatsingsdatum
  12 januari 2021

Uren per week

10 uur vast, 4 uur flexibel

Opdracht omschrijving

De gemeenten Druten en Wijchen bundelen sinds 1 januari 2018 hun krachten in de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW). Een moderne jonge organisatie die volop in ontwikkeling is en veel kansen biedt voor medewerkers. We bouwen aan een organisatie die het wonen, werken en ondernemen voor de inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen in de gemeenten Druten en Wijchen zo prettig mogelijk maakt.

Onze organisatie bestaat uit vijf domeinen met zelforganiserende teams. Zelforganisatie is onze sturingsfilosofie en vormt de basis voor onze teams. 

Opdracht - pilot medewerkerkracht, geef het door!, 10 uur per week

Binnen de werkorganisatie Druten Wijchen zijn we gestart met een pilot 'medewerkerkracht, geef het door'. Medewerkerkracht, staat voor 'de medewerker neemt het initiatief om met zijn manager te bespreken hoe het gaat en wat hij nodig heeft om nu en in de toekomst een goede arbeidsprestatie neer te zetten. De manager spreekt de medewerker aan op deze verantwoordelijkheid, biedt de benodige ondersteuning om de medewerker gezond en met plezier te laten werken en ontwikkelen'.

Om dit binnen de WDW en de teams zo optimaal mogelijk te realiseren en te faciliteren zijn wij op zoek een ervaren casemanager verzuim die vanuit de pilot tien teams coached bij verzuim en verzuimbegeleiding (voor maximaal de eerste vier weken). 

Als casemanager verzuim ondersteun en coach je de teams zodanig dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor hun verzuim en verzuimbegeleiding.

Je voert gesprekken met medewerkers over (voorkomen van) verzuim en bespreekt inzetbaarheid binnen het team en de acties die daaruit voorvloeien.

Je stelt voorafgaand aan de daadwerkelijke coaching met de teams op verzuim en verzuimbegeleiding een korte handleiding/leidraad op. In deze handleiding/leidraad geef je onder andere aan 'wat te doen bij een ziekmelding, welke gerichte vragen stel ik aan de medewerker', wie heeft welke rol in het team als het gaat om verzuim en verzuimbegeleiding' etc.

In deze context werk je nauw samen met de teams, manager, P&O adviseur en de bedrijfsarts.

We gaan ervan uit dat  voor elk team een uur per week ondersteuning en coaching voldoende is.

Flexibel 4 uur

Naast de 10 uur per week (pilot-vorm) gaat de casemanager verzuim voor 4 uur per week (flexibel bij oproep) de managers adviseren en ondersteunen bij complexe verzuimcasuistiek waarbij het kan voorkomen dat je als casemanager verzuim de regierol neemt. 

Ook hier werk je nauw samen met de manager, P&O adviseur en de bedrijfsarts.

Algemeen

De tijdelijke functie van casemanager verzuim is nieuw in onze organisatie. Het is geen kant en klaar concept. We verwachten dat je ons gevraagd en ongevraagd advies geeft over verzuim en verzuimbegeleiding. Je bent in staat om het initiatief te nemen om bijvoorbeeld een verzuimprotocol op te stellen of input te leveren voor het op te stellen verzuimbeleid. Je bent in staat om dat te doen wat nodig is om de tien teams zo optimaal te coachen en te begeleiden bij het verzuim en de verzuimbegeleiding.

Jouw  expertise, ervaring en deskundigheid levert een bijdrage aan het terugdringen van het ziekteverzuimpercentage en ondersteunt de teams bij verzuim.

Het ziekteverzuimpercentage voor de WDW is als volgt:

2019: 6,66%

2020: 6,23%.

Wil jij deze uitdaging aangaan? Wij zijn heel benieuwd! Wie weet ben jij degene die ons gaat helpen met het verzuim en verzuimbegeleiding binnen het concept van zelforganisatie met de teams die deelnemen in de pilot.

Verantwoordelijkheden

Je bent verantwoordelijk voor het coachen van de teams met het onderwerp verzuim. Je leert de teams verantwoordelijkheid te dragen voor een gezamenlijk resultaat m.b.t. verzuim, verzuimbegeleiding en inzetbaarheid.

Je adviseert en ondersteunt het management over complexe verzuimcasuistiek en zonodig neem je de regierol in deze.

Je bent verantwoordelijk voor een up to date verzuimprotocol en levert input voor verzuimbeleid.

Je zorgt voor een gerichte en adequate aanpak van verzuim en inzetbaarheid bij het terugdringen van ziekteverzuim, passend binnen de kaders van zelforganisatie (eigenaarschap bij medewerkers en teams, deelnemend in de pilot).  

Je voert gesprekken met medewerkers over(voorkomen van) verzuim en verzuimbegeleiding.

Je bespreekt inzetbaarheid in het team en de actie je daarin onderneemt.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten