Opdracht Werkzaak Rivierenland

Boeteambtenaar Participatiewet

  • Standplaats Tiel
  • Aanvang opdracht 01 mei 2021
  • Einde opdracht 01 augustus 2021
  • Verlenging 2 * 3 maanden
  • Reageren voor 18 april Je hebt nog 4 dagen
  • Plaatsingsdatum 08 april 2021

Uren per week

24 tot 32 uur per week

Opdracht omschrijving

Werkzaak Rivierenland voert voor 8 gemeenten in de regio Rivierenland de Participatiewet uit. Werkzaak is een Gemeenschappelijke Regeling.

Werkzaak Rivierenland is dé organisatie voor werk en inkomen in de regio Rivierenland. Wij begeleiden werkzoekenden op weg naar werk. Als dat niet gelijk lukt, bieden we tijdelijk inkomen door middel van een uitkering. 

Het cluster Handhaving maakt deel uit van het team inkomen. Het cluster verricht onderzoek naar de rechtmatige verstrekking van uitkeringen. Als daar twijfel over is, volgt onderzoek. Dat kan door dossier- en internetonderzoek, waarnemingen en huisbezoeken. In voorkomende gevallen wordt samengewerkt met de sociale recherche. Het cluster handhaving voert ook artikel 18 a van de Participatiewet uit (bestuurlijke boete). Het cluster handhaving zit middenin een veranderingsproces. Er ligt een nieuwe visie op handhaving: 'streng waar het moet, zacht waar het kan'. Dit vloeit voort uit het meerjarenbeleidsplan van Werkzaak. Vanuit de visie wordt aan een handhavingsplan gewerkt. 

Om het team te ondersteunen bij het veranderingsproces zijn we op zoek naar een boeteambtenaar die daarnaast administratieve onderteuning biedt aan het team. 

Verantwoordelijkheden

Het team handhaving legt bestuurlijke boetes op als de bijstandsgerechtigde niet voldaan heeft aan de inlichtingenplicht.

De boeteambtenaar doet dossieronderzoek, voert boetegesprekken, beoordeelt de mate van verwijtbaarheid en persoonnijke omstandigheden. Je geeft preventieve voorlichting tijdens het gesprek. Daarnaast leg je boetes of waarschuwingen op inclusief het berekenen van de beslagvrije voet en het overeenkomen van een aflossingsbedrag. Je maakt rapportages en beschikkingen. Je bent mensgericht en kunt goed omgaan met diverse belangen. Ook ben een zelfstandige doener, uiteraard kan je ook in teamverband werken en stimuleer je zelfredzaamheid van de burger. 

Van de externe kandidaat wordt ook administratieve ondersteuning gevraagd bij:

  • administratief verwerken en verdelen werkprocessen.
  • uitwerken overleggen

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten