Afstand
Opdracht Werkorganisatie Druten-Wijchen

Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening

 • Standplaats
  Wijchen
 • Aanvang opdracht
  12 oktober 2020
 • Einde opdracht
  08 januari 2021
 • Verlenging
  nvt
 • Reageren voor
  28 september Je hebt nog 9 dagen
 • Plaatsingsdatum
  15 september 2020

Uren per week

36

Opdracht omschrijving

Onze werkorganisatie bestaat uit domeinen en zelforganiserende teams. Onze medewerkers dagen elkaar uit zelf verantwoordelijkheid te nemen. Verder stimuleren zij elkaar bij het ontwikkelen van hun talenten. Als organisatie stimuleren wij onze inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen actief mee te denken en zelf plannen te ontwikkelen. Want samen zorgen wij voor een fijne samenleving.

Het team Gebiedsontwikkeling valt onder het domein Fysieke Leefomgeving. Dit team is verantwoordelijk voor het beleid, ontwerp en voorbereiding van de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving op de thema’s wonen, ruimte en economie. Het team Gebiedsontwikkeling bestaat in totaal uit zo’n 20 collega’s. Samen met 12 andere RO collega’s ben je verantwoordelijk voor het taakveld ruimte.

Verantwoordelijkheden

Als beleidsadviseur met aandachtsgebied Ruimtelijke Ordening geef je advies over, geef je vorm aan en verricht je onderzoek ten behoeve van het beleid op het terrein van ruimtelijke ordening. Je signaleert, analyseert en adviseert over de consequenties van landelijke en provinciale ontwikkelingen voor het gemeentelijke beleid en draag je zorg voor regionale afstemming. Je ondersteunt bij ruimtelijke projecten of je bent zelf de projectleider.

Het coördineren en begeleiden van de ontwikkeling van bestemmingsplannen (in- en extern) is een onderdeel van je functie. Je beoordeelt principeverzoeken en begeleidt verschillende ruimtelijke procedures (inspraakprocedures, omgevingsvergunning-procedures, procedures uit de Wro). Kennis van wet en regelegeving in verband met de aanleg van zonnevelden is een pré. 

Je levert een bijdrage aan voorlichtingsbijeenkomsten over ruimtelijke plannen en tevens adviseer je over bezwaar- en beroepschriften. Hierin vertegenwoordig je de gemeente zo nodig in rechte.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten