Opdracht Werkzaak Rivierenland

Bedrijfsarts

 • Standplaats Geldermalsen/Tiel
 • Aanvang opdracht 01 november 2022
 • Einde opdracht 31 oktober 2024
 • Verlenging ja, in termijnen van 12 maanden met een maximum van 2 jaar
 • Reageren t/m 29 augustus Je hebt nog 11 dagen
 • Plaatsingsdatum 01 augustus 2022

Uren per week

10

Opdracht omschrijving

De bedrijfsarts verzorgt de (sociaal-)medische begeleiding van werkzoekenden zonder dienstverband.

De eisen die Werkzaak Rivierenland stelt aan de bedrijfsarts (BA) zijn de volgende:

Visie

 • De visie van de bedrijfsarts sluit aan op de visie van Werkzaak Rivierenland;
 • De bedrijfsarts is gericht op kansen en mogelijkheden en denkt proactief mee om de re-integratie van werkzoekenden te bevorderen.

Houding

 • Is onafhankelijk en onpartijdig;
 • Samenwerkingsgericht; zoekt actief het contact met betrokkenen, en interne professionals;
 • Werkt nauw samen met de interne psychologen en de bedrijfsverpleegkundigen. Verwijst onderzoeken indien nodig door naar hen;
 • Communicatief sterk zowel procesgericht als qua inhoud (o.a. duidelijke adviesrapportages en heldere adviezen);
 • De-medicaliseert waar mogelijk en komt met voorstellen hoe re-integratie te bevorderen;
 • Is proactief in het signaleren van trends;
 • Ontwikkelt actief kennis van de organisatie en haar omgeving, verdiept zich in mogelijke re-integratieplekken;
 • Committeert zich aan de waarden van Werkzaak: Meedoen, verbinden en ontwikkelen.

Kennis en kunde

 • Heeft ten minste 5 jaar ervaring als bedrijfsarts in een relevante werkomgeving ( waaronder WSW en Participatiewet) en is bekend met de problematiek van de doelgroep;
 • Kan optreden als arts-gemachtigede namens Werkzaak Rivierenland bij bezwaarprocedures bij het UWV;
 • Heeft actuele kennis van de Wet Verbetering Poortwachter en de Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), WAO, Wet sociale Werkvoorziening (WSW), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet;
 • Heeft kennis van of is bereid zich verdiepen in het cliëntvolgsysteem Compas, en het verzuimregistratiesysteem Onvia;

Netwerk

 • Maakt deel uit van een relevant netwerk, zoals een beroepsvereniging, maatschap of beroeps gerelateerde organisatie;
 • Heeft een uitgebreid netwerk op het gebied van in te zetten interventies;
 • Heeft een netwerk in de regio Rivierenland op het gebied van zorg;
 • Moet een verplichte klachtenprocedure hebben.

Praktisch

 • Werkt op locatie Tiel en Geldermalsen, op vaste werkdagen (voorkeur woensdag- en vrijdagochtend);
 • Is minimaal 10 uur per week beschikbaar.

Registratie

 • Werkt binnen de beroepscode;
 • Dient geregistreerd te zijn als bedrijfsarts en kan deze registratie aantonen bij het indienen van de offerte.

Verantwoordelijkheden

 • De bedrijfsarts verzorgt de (sociaal-)medische begeleiding van werkzoekenden vanuit
 • Participatiewet en adviseert daarnaast interne professionals.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten