Afstand
Opdracht Werkzaak Rivierenland

Bedrijfsarts

 • Standplaats
  Geldermalsen/Tiel
 • Aanvang opdracht
  01 januari 2021
 • Einde opdracht
  31 december 2022
 • Verlenging
  2 x 1 jaar
 • Reageren voor
  28 september Je hebt nog 9 dagen
 • Plaatsingsdatum
  14 september 2020

Uren per week

13 uur

Opdracht omschrijving

De bedrijfsarts verzorgt de (sociaal-)medische begeleiding van de medewerker en adviseert daarnaast het management en interne professionals.

De eisen die Werkzaak Rivierenland stelt aan de bedrijfsarts (BA) zijn de volgende:

Visie

De visie van de bedrijfsarts sluit aan op de visie van Werkzaak Rivierenland;

De bedrijfsarts is gericht op kansen en mogelijkheden en denkt proactief mee om de re-integratie van medewerkers te bevorderen en de verzuimduur waar mogelijk te verkorten.

Houding

 • Is onafhankelijk en onpartijdig;
 • Samenwerkingsgericht; zoekt actief het contact met betrokkenen, management, interne professionals en de preventiemedewerker (adviseur arbo);
 • Werkt nauw samen met interne bedrijfsverpleegkundigen en delen informatie uit de medische dossiers;
 • Communicatief sterk zowel procesgericht als qua inhoud (o.a. duidelijke spreekuurrapportages);
 • Houdt duidelijk zicht op verschillende belangen medewerker en werkgever en weegt deze indien nodig tegen elkaar af;
 • De-medicaliseert waar mogelijk en komt met voorstellen hoe (oneigenlijk) verzuim te verkorten;
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management ter verbetering van de verzuimzorg;
 • Is proactief in het signaleren van trends;
 • Geeft advies ter preventie van verzuim;
 • Ontwikkelt actief kennis van de organisatie en haar omgeving, verdiept zich in mogelijke re-integratieplekken;
 • Committeert aan de waarden van Werkzaak: Meedoen, verbinden en ontwikkelen.

Kennis en kunde

 • Heeft ten minste 5 jaar ervaring als BA in een relevante werkomgeving ( waaronder WSW) en is bekend met de problematiek van de doelgroep;
 • Heef ervaring als verzekeringsarts bij het UWV en/of heeft aantoonbare ervaring bij het doen van en adviseren bij succesvolle bezwaarprocedures UWV;
 • Heeft actuele kennis van de Wet Verbetering Poortwachter en de Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), WAO, Wet sociale Werkvoorziening (WSW);
 • Heeft kennis van of is bereid zich verdiepen in het cliëntvolgsysteem Compas, en het verzuimregistratiesysteem Onvia;
 • Heeft aantoonbare ervaring bij het doen van en adviseren bij bezwaarprocedure UWV.

Netwerk

 • Maakt deel uit van een relevant netwerk, zoals een beroepsvereniging, maatschap of beroeps gerelateerde organisatie;
 • Heeft een uitgebreid netwerk op het gebied van in te zetten interventies;
 • Moet een verplichte klachtenprocedure hebben.

Praktisch

 • Werkt op locatie Tiel en Geldermalsen, op vaste werkdagen (dinsdagochtend en donderdag de hele dag);
 • Is minimaal 13 uur per week beschikbaar.

Registratie

 • Werkt binnen de beroepscode;
 • Dient geregistreerd te zijn als bedrijfsarts en kan deze registratie aantonen bij het indienen van de offerte.

Verantwoordelijkheden

De bedrijfsarts verzorgt de (sociaal-)medische begeleiding van de medewerker en adviseert daarnaast het management en interne professionals.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten