Opdracht Omgevingsdienst Rivierenland

Bedrijf voor trainees

 • Standplaats Tiel
 • Aanvang opdracht 01 mei 2021
 • Einde opdracht 01 mei 2022
 • Verlenging Ja, twee keer een jaar
 • Reageren voor 15 april Je hebt nog 1 dagen
 • Plaatsingsdatum 06 april 2021

Uren per week

Maximaal 36 uur

Opdracht omschrijving

De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is voor bedrijven en inwoners in de regio Rivierenland de uitvoeringsorganisatie voor Vergunningverlening, Toezicht en handhaving (VTH). Zo’n 200 professionele en deskundige collega’s voeren bouw- en milieutaken uit voor acht regiogemeenten en de provincie Gelderland. Samen dragen ze bij aan een duurzaam en veilig Rivierenland.

Voor de afdeling Toezicht zoeken wij een bedrijf dat op zoek gaat naar een: 

Toezichthouder bouw RO/C (voor maximaal 36 uur per week)

We zoeken een bedrijf die voor op zoek gaat naar een of meerdere deta-vastkandidaat en hem of haar een traineeship aanbiedt. Na dit traineeship is het mogelijk dat wij de kandidaat kosteloos overnemen.  Wij zien het voor ons dat er actief gezocht wordt naar een kandidaat waarna wij als bedrijf kiezen wie het meest geschikt is om aan te nemen. 

Verantwoordelijkheden

De functie toezichthouder bouw (trainee) luidt als volgt:

Als trainee toezichthouder bouw verricht je toezichtwerkzaamheden op het gebied van omgevingsvergunningen voor het aspect bouwen, sloop en ruimtelijke ordening. Je werkt in het verlengde van verleende vergunningen en werkt samen met vergunningverleners en handhavingsjuristen. Je bent samen met je collega’s, verantwoordelijk voor het toezicht in een bepaald gebied, maar je kunt ook elders worden ingezet, of op specifieke projecten.

Dit vraagt het nodige van je flexibiliteit, onder andere om de werkwijze van de diverse opdrachtgevers te (leren) kennen, van je resultaatgerichtheid en je dienstverlenende kwaliteiten. Niet alleen burgers en bedrijven die activiteiten ontplooien in de omgeving, maar ook onze opdrachtgevers zijn klanten.

Het team bestaat uit 16 personen, deels ingehuurd in een flexibele schil. Mensen uit de praktijk met een no-nonsense mentaliteit. De medewerkers in dit team hebben ieder hun eigen gebieden, maar moeten meer en meer samenwerken. Dit geld binnen het team, maar ook met aanpalende afdelingen. Onze taak is uitgedrukt in uren en prestatienormen wat van jou een efficiënte doelgerichte werkwijze vergt.

Wat je gaat doen

De trainee toezichthouder bouw heeft verder de volgende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

 • Integrale controles in opvolging van verleende vergunningen
 • Het in behandeling nemen en afhandelen van klachten
 • Geconstateerde onvolkomenheden met de initiatiefnemer bespreken en afspraken maken
 • Hercontroles op geëiste voorzieningen/ maatregelen
 • Registreren van controles en constateringen

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten