Afstand
Opdracht Omgevingsdienst Rivierenland

Afdelingshoofd Toezicht

 • Standplaats
  Tiel
 • Aanvang opdracht
  01 april 2019
 • Einde opdracht
  15 mei 2019
 • Verlenging
  Nee
 • Reageren voor
  22 februari Je hebt nog 4 dagen
 • Plaatsingsdatum
  12 februari 2019

Uren per week

36

Opdracht omschrijving

Je geeft Leiding aan de afdeling Toezicht en bent lid van het Managementteam van ODR

De afdeling bestaat uit een team Ketentoezicht (5 personen), een team Toezicht Bouw (18 personen) en een team Toezicht Milieu (25 personen), elk met een eigen coördinator voor de dagelijkse aansturing.

De afdeling voert toezichthoudende taken uit op het terrein van milieu, bouwen en ruimtelijke ordening voor de meeste van hiervoor genoemde partijen. Daarnaast heeft de ODR als stelseltaak het programma Ketentoezicht. Deze taken voert het team Ketentoezicht uit voor Rivierenland, maar ook voor de andere Gelderse omgevingsdiensten, die ook wel samen het Gelders stelsel van Omgevingsdiensten wordt genoemd.

Verantwoordelijkheden

Jouw belangrijkste taken zijn:

Het coachen en adviseren van de coördinatoren en de medewerkers. Je voert de jaarlijkse HR-gesprekken en bent daarnaast verantwoordelijk voor de jaarplanning, voortgang van het werk en de beoordeling daarvan.  Je bent verantwoordelijk voor de re-integratiebegeleiding van medewerkers, denkt mee over de ontwikkeling van de medewerkers en doet voorstellen rondom beloning, benoeming en ontslag.

Je voert de eindredactie over de producten voor de Planning & Control cyclus en bent budgetbeheerder van de budgetten van de eigen afdeling.

Als lid van het managementteam ben je medeverantwoordelijk voor de integrale beleidsontwikkeling, de bedrijfsvoering en het functioneren van de organisatie als geheel. In deze rol lever je vanuit een integrale visie een bijdrage aan de ontwikkeling van het strategisch beleid van de organisatie.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het strategisch beleid op het werkterrein toezicht.  Verder leidt of neem je als afdelingshoofd deel aan complexe multidisciplinaire regionale en/of gemeentebrede projecten met een politiek en/of maatschappelijk gevoelig karakter.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten