Opdracht Gemeente Ede

Adviseur Klimaatadaptatie en Water

 • Standplaats Ede
 • Aanvang opdracht 08 november 2021
 • Einde opdracht 30 april 2022
 • Verlenging ja, per kwartaal
 • Reageren voor 26 oktober Je hebt nog 5 dagen
 • Plaatsingsdatum 13 oktober 2021

Uren per week

36

Opdracht omschrijving

Als adviseur Klimaatadaptatie en water ga jij vanuit de vastgestelde visie impuls geven aan de ambities en uitvoeringsagenda op het gebied van klimaatadaptatie.

Je ziet het als een uitdaging om mee te werken aan een klimaatrobuuste leefomgeving en een gezond en veerkrachtig watersysteem. Je bent in staat om koppelkansen met de omgevingswet, energietransitie, robuuste natuurversterking en gebiedsontwikkeling te concretiseren. En jij gaat daar actief aan bijdragen door ervoor te zorgen dat we bij toekomstige woningbouwprojecten en andere ruimtelijke projecten op de juiste manier rekening houden met het veranderende klimaat (hittestress, droogte, extreme neerslag). Je werkt hierbij samen met collega’s van andere vakgebieden zoals Groen, Wegen, Verkeer, Ecologie stedenbouwkundigen en landschappers.
Samen een goede oplossing vinden in het spanningsveld tussen middelen, ruimte en kwaliteit vormt hierin jouw uitdaging. Je maakt onderdeel uit van de vakgroep Water.

 • Je geeft mede uitvoering aan de gemeentelijke watertaken die zijn vastgelegd in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
 • Initiëren van beleidsonderzoek naar bijvoorbeeld het versterken van inzicht in de impact van klimaatverandering. (bv. Actualiseren klimaatstresstest of uitvoeren studies ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen)
 • Onderhouden van de contacten met partners in de regio zoals het Waterschap Vallei & Veluwe en Platform Water Vallei en Eem. Je haalt inzichten op en levert bijdrage aan de samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie.
 • Je werkt samen aan een uitvoeringsagenda in het team robuuste natuurversterking waarin de opgaven van biodiversiteit, klimaatadaptatie en natuurversterking samen komen.
 • Meedenken bij beleidstrajecten van andere afdelingen en programma’s, zoals het programma Duurzaamheid, de Omgevingsvisie en de ontwikkelvisies binnen de gebieden. Je werkt samen met de adviseurs Wegen, Groen en Verkeer om jouw opgaven te realiseren.
 • Presenteren van visies, plannen en dilemma’s aan burgers en bestuur.
 • Je adviseert de wethouder Openbare Ruimte en vervult een actieve rol in regio en bij platform Water Vallei & Eem.

 • Daarnaast is er ruimte in de functie over om mede uitvoering te geven aan (ontwikkel)opgaven vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

Achtergrondinformatie

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. Daarom neemt de gemeente Ede maatregelen om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatveranderingen. De uitbreiding van de stad en de verandering van het klimaat zorgen ervoor dat er op tactisch en strategisch niveau keuzes moeten worden gemaakt om te komen tot een klimaat - en waterrobuuste leefomgeving.

Vorig jaar hebben we het programmaplan Klimaatadaptatie vastgesteld. Dit programma wordt uitgevoerd binnen het team robuuste natuur waarbij we programmatisch werken aan de thema’s klimaatadaptatie, biodiversiteit, landschap.


 

Verantwoordelijkheden

zie opdrachtomschrijving

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten