Opdracht Omgevingsdienst Rivierenland

50 milieucontroles glastuinbouw op stuksprijs

 • Standplaats Tiel
 • Aanvang opdracht 01 januari 2024
 • Einde opdracht 30 augustus 2024
 • Verlenging nee
 • Reageren t/m 01 oktober Je hebt nog 2 dagen
 • Plaatsingsdatum 15 september 2023

Uren per week

Naar eigen inzicht

Opdracht omschrijving

De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is voor bedrijven en inwoners in de regio Rivierenland de uitvoeringsorganisatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Zo’n 220 professionele en deskundige collega’s voeren bouw- en milieutaken uit voor acht regiogemeenten en de provincie Gelderland. Samen dragen ze bij aan een duurzaam en veilig Rivierenland.

Voor het team Toezicht milieu zijn wij op zoek naar:

Het uitvoeren van 50 milieucontroles glastuinbouw

We zijn (dus) op zoek naar bedrijven die de controles doen op basis van stuksprijs i.p.v. op uurbasis. 

Verantwoordelijkheden

 1. Minimaal 9 jaren ervaring als milieu-inspecteur met specialisatie glastuinbouw voor het uitvoeren van controles bij glastuinbouwbedrijven.
 2. De werkzaamheden worden afgerond voor 1 september 2024 (controles worden evenredig verdeeld over de maanden).
 3. De werkzaamheden starten in januari 2024.
 4. Wij ontvangen graag een offerte voor deze opdracht op stuksprijs.
 5. De controle op energiebesparingsmaatregelen valt niet onder de opdracht.
 6. Je werkt en registreert conform de Landelijke Handhaving Strategie (LHS).
 7. Wij ontvangen graag 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.
 8. Voor de verwerking van de controles zal gebruik gemaakt worden van een eigen bedrijfslaptop en telefoon.
 9. Een legitimatiebewijs van de ODR wordt ter beschikking gesteld.
 10. Voor de controle check je de naam, adres, woonplaatsgegevens.
 11. De contactgegevens (incl. email) van het bedrijf of de inrichting houder worden opgevraagd.
 12. Voor de controle dient het digitale dossier op relevante milieu-items bestudeerd te worden.
 13. De milieurelevante gegevens worden verzameld (bijv. tanks, gasflessen, voorzieningen, keuringen).
 14. Uitvoeren van een gevelcheck van de inrichtingen links en/of rechts van de gecontroleerde inrichting.
 15. Toetsen van energieverbruik aan de milieurelevante regelgeving en vervolgacties zoals een energiecontrole uitzetten. Bij midden- en grootverbruikers wordt getoetst of er wordt voldaan aan de informatieplicht.
 16. Voor de controle van de ZSS stoffen maak je gebruik van een tool.
 17. Toetsen of de aangetroffen situatie overeenkomt met de gemelde of gegunde situatie.
 18. Foto’s die de overtreding ondersteunen worden aan het dossier toegevoegd.
 19. Aan het einde van de controle worden de resultaten van de controle met de inrichting houder besproken.
 20. De hercontroles vallen niet onder de opdracht.
 21. De uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de VTH-Kwaliteitscriteria.
 22. De gecontroleerde bedrijven ontvangen een afschrift van de digitale checklist/controlerapport met een bevindingen brief. Hiervoor worden de standaard sjablonen van de ODR gebruikt.
 23. Het kan voorkomen dat je een bedrijf controleert dat tijdens de controle in een hoge categorie blijkt te vallen. Dan is geen verhoging van het tarief toegestaan.
 24. Tijdens de controle heb je een oor- en oog-functie van collega toezichthouders zoals bodem, bouwen, ruimtelijke ordening, ILT, enz. (Jij zorgt voor overdracht).
 25. Het kan zijn dat we zo tevreden over je zijn en de opdracht nogmaals aan jou willen verstrekken. Dan doen we maximaal twee keer.
 26. In overleg loopt er tijdens de controle een trainee mee van de ODR. Hiervoor mag een toeslag van €50,- per controle worden opgenomen in de offerte.
 27. De registratie en uitwerking van de werkzaamheden worden gedaan in Openwave en Digitale Checklisten/controlerapport.
 28. Indien er op de locatie geen bedrijf meer is gevestigd dan telt dat als een controle. Het oude bedrijf sluit je correct af. Eventueel een brief voor eindonderzoek bodem.
 29. Indien er een ander bedrijf op de locatie is gevestigd dan in het systeem staat, dan controleer je het nieuwe bedrijf. Het oude bedrijf sluit je correct af. Eventueel een brief voor eindonderzoek bodem.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten