Terug naar overzicht

Kansen in het onderwijs

“Luie mensen die niks uitvoeren dan alleen maar koffie drinken, doen alleen iets wanneer het ze zelf uitkomt” “Saai en stoffig imago waar junioren weinig kans krijgen”

Pijnlijk hè? Dit zijn quotes van studenten uit een onderzoek naar het imago van gemeenten als werkgever. Een beeld waar we graag tegengeluid aan geven. Samen met jou willen we laten zien wat het écht betekent om ambtenaar te zijn. En met wat voor vraagstukken de lokale overheid werkt. Op welke plek kan je dat beter doen dan binnen het onderwijs zelf?

Samen zetten we in op bekendheid en een positief imago

Dat doen we door samen te werken met onderwijsinstellingen in en rondom Gelderland. Vanuit Werken in Gelderland verbinden we onze organisaties met het onderwijs. We zorgen voor een warm netwerk met relevante contactpersonen en halen concrete kansen op. Denk daarbij aan carrière-evenementen, activiteiten bij studieverenigingen en gastcolleges. 

Lees hier wat het onderwijsproject jouw organisatie oplevert.

“Goed dat met Werken in Gelderland overheden ook aansluiten bij events. Er is bij studenten interesse in de overheid, maar ik zag vooral veel detacheerders en adviesbureaus.” - Manager Ruimtelijke Planvorming, gemeente Nijmegen

Studenten oriënteren zich al tijdens hun studie op hun toekomstige carrière

Hun netwerk en relevante studiemomenten zoals stages, excursies en carrière-evenementen spelen hierbij een grote rol. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het essentieel om tijdens deze oriëntatie aanwezig te zijn. Vooral in krapteberoepen krijgen studenten na hun afstudeerstage binnen het bedrijfsleven vaak direct een baan aangeboden. Helaas lopen we hierin achter en onbekend maakt vaak onbemind. Het bedrijfsleven is al jaren actief met campus recruitment, dus het is tijd voor een inhaalslag. We hebben prachtige carrièrekansen die perfect aansluiten bij de wensen van de nieuwe generatie.

“Ook wij hebben last van tekort aan personeel. Het is dus belangrijk om studenten al vroeg een inkijkje te geven in hoe de lokale overheid werkt. Daarvoor is een enkel gastcollege niet genoeg, dus ik denk dat het belangrijk is om dit te blijven doen.” – Omgevingsmanager ruimtelijke projecten bij gemeente Ede. N.a.v. gastcollege over verbouwing stationsgebied.

 Met dit project zetten we in op:

 • Bekendheid van werken bij de Gelderse overheid bij relevante studies. Onze medewerkers van de toekomst. We zijn daar waar de studenten zijn.
 • Inzicht geven in ons werk en de mogelijkheden die we hebben voor jouw carrière. Daarmee zetten we in op een positief imago voor ons allemaal.
 • Studenten weten Werken in Gelderland te vinden voor een baan bij de Gelderse overheid, na hun studie.
 • Extra zichtbaarheid voor jouw organisatie. Doe jij mee aan één van onze activiteiten? Dan is er naast het collectieve verhaal, ook extra ruimte voor jouw organisatie om je te laten zien. En misschien maak je wel een directe match voor een stage of junior vacature. 

Om welke studies gaat het / wie bereik je?

De focus voor dit jaar ligt op het bereiken van studenten van relevante hbo- en wo- opleidingen in en rondom Gelderland. Opleidingen die met name vallen binnen het ruimtelijk domein en sociaal domein. 

Denk aan opleidingen binnen het ruimtelijk domein zoals: 

 • Klimaat en management
 • Stedenbouwkundig ontwerpen
 • Ruimtelijke ordening en planologie
 • Tuin en landschap
 • Rechten (omgevingsrecht)
 • Circulaire economie
 • Management van de leefomgeving
 • Land- en watermanagement
 • Geografie Planologie
 • Milieu, Bos- en natuurbeheer

Denk aan opleidingen binnen het sociaal domein zoals: 

 • Toegepaste psychologie
 • Verpleegkunde
 • Sociologie
 • Pedagogische wetenschappen
 • Pedagogiek
 • Inclusiviteit op de werkvloer
 • Politiek beleid en overheidsmanagement
 • Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
 • Social work

Natuurlijk zijn er nog vele andere relevante opleidingen om contact mee te leggen, maar we moeten ergens beginnen met verbinding leggen en samenwerken. In de toekomst hebben we plannen om nog meer opleidingen te benaderen.

 • Een beetje van jouw tijd kan veel betekenen voor de organisatie. Bedenk maar eens dat jouw organisatie straks in beeld is bij tientallen, of bij sommige evenementen zelfs honderden studenten. En dat dankzij jouw tijd en moeite ;-)

Enne.. wat mag dat kosten? 

Over het algemeen zijn er geen kosten voor jouw organisatie. Het kan zijn dat er kosten voor deelname zijn aan een carrière evenement met een eigen kraam, maar deze verdelen we vaak onder meerdere aangesloten organisaties en Werken in Gelderland zelf. We communiceren duidelijk als er kosten verbonden zijn aan een evenement. Gastcolleges zijn altijd gratis.

Vanuit Werken in Gelderland zorgen we voor promotiemateriaal, zoals canvas tassen, notitieboekjes, pennen en flyers. Jij kunt hier vanuit jouw organisatie ook iets aan toevoegen. Wat je toevoegt mag je zelf bepalen, denk bijvoorbeeld aan een douchetimer met het logo van jouw organisatie.. We kunnen hierover met je meedenken.

Hier zijn we onder andere geweest…

We zijn in beeld gekomen bij diverse opleidingen en studieverenigingen. We namen met onze regio-collega’s deel aan loopbaan-evenementen en hebben gastcolleges georganiseerd.

In het eerste halfjaar van 2024 hebben we gastlessen verzorgd bij studievereniging Sylvatica (bos- en natuurbeheer, WUR), studievereniging Genius Loci (landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning, WUR), opleiding Verpleegkunde (Saxion), opleiding Geografie, Planologie en Milieu (RU), opleiding Land- en watermanagement (HVHL), opleiding Tuin- en landschapsinrichting (HVHL), opleiding Sociologie (RU), studievereniging Postelein (Pedagogische Wetenschappen, RU). 

Daarnaast waren we aanwezig bij de volgende evenementen: Eind seminar van de minor Politiek beleid en overheid (HAN), stagemarkt opleiding Toegepaste Psychologie (Saxion), Career Day (WUR), stagemarkt Social Work (Saxion), Informatiemarkt (Aeres Hogeschool), Career Day studievereniging Genius Loci, werkveldconferentie Pedagogiek (HAN), management businessfair (RU), Mercurius Bedrijvendag (WUR), Wagenings Event Green Edition (Integrand), Talentenoogst (Saxion), Circulaire Oogst (HAN)

In april hebben we ook een eigen evenement georganiseerd voor studenten. “Hoe overleef ik als startende ambtenaar? De Gelderse theatereditie”. Hiermee hebben we circa 100 studenten bereikt. Het was een avond waarbij studenten konden kijken naar een theatershow, luisteren naar de ervaringen van Ahmed Marcouch en in gesprek konden gaan met diverse recruiters van verschillende organisaties tijdens de borrel.

“De inhoudelijke en diepgaande interesse in de gemeentelijke projecten heeft ons verrast.” – Teamleider bij gemeente Doetinchem

 • Management Business Fair Radboud Universiteit

  “Heb jij er wel eens aan gedacht om na je studie bij de lokale overheid te werken?” Deze vraag stellen wij aan studenten tijdens carrière evenementen van hogescholen en universiteiten. Antwoorden die we vaak terugkrijgen: “Nee, dat heb ik niet”, of “ja, een traineeship lijkt me leuk, maar ik weet nog niet precies wat of waar.”

  Tijdens de Management Business Fair ontmoetten wij studenten met vaak hetzelfde antwoord.

  Hoe dat komt?

  Het blijkt dat veel studenten niet weten wat er allemaal mogelijk is bij de lokale overheid. Tijdens de Management Business Fair spraken wij studenten met achtergronden binnen het ruimtelijk domein. Denk aan Bestuurskunde, Politicologie, Geografie, Planologie en Milieu. We bereiken zo onder andere potentiële projectleiders en beleidsadviseurs op het gebied van energietransitie en klimaat of toekomstige bestuursadviseurs.

  Het was leuk om studenten op deze manier te informeren over carrièremogelijkheden. Zo waren wij ook aanwezig met onze recruiter voor het startersprogramma ‘Ontdek het Ruimtelijk Domein‘.

 • Werkveldconferentie opleiding Pedagogiek

  Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp vanuit de jeugdwet. Daarom zijn functies zoals jeugdconsulent en gezinsregisseur functies die bij gemeenten liggen.

  Samen met drie gezinsregisseurs van gemeente Ede, een schoolmaatschappelijk werker en een jeugdconsulent van Werkorganisatie Druten Wijchen waren wij op 9 april aanwezig bij de Werkveldconferentie van de opleiding Pedagogiek van de HAN. Zij vertelden met veel enthousiasme over hun werk, met als doel studenten op de hoogte brengen van de carrièremogelijkheden binnen het sociaal domein. 💼

  Opvallend was dat studenten niet direct aan een carrière bij de gemeente dachten. Zij dachten bijvoorbeeld eerder aan een kinderdagopvang. Maar na onze presentatie en de speeddate sessies werden ze enthousiast. Met name over het idee om betrokken te zijn bij het in kaart brengen van hulpvragen binnen gezinnen en het verbinden met de juiste hulpverleners.

 • Diverse gastcolleges en excursies

  Het geven van gastlessen is een goede manier om een brug te slaan tussen studenten en de werkpraktijk.

  Vanuit Werken in Gelderland benaderen wij regelmatig opleidingen en studieverenigingen voor gastlessen vanuit de Gelderse overheid. Hiermee enthousiasmeren we studenten en geven we hen een kijkje in verschillende functies en vraagstukken binnen de lokale overheid.

  Door het geven van deze gastlessen krijgen studenten de kans om het echte verhaal vanuit de werkpraktijk te horen. Dit geeft ze een beter beeld van thema’s waar zij na hun studie mogelijk mee aan de slag gaan.

  Mooie voorbeelden van gastlessen 2024:
  • Studievereniging Sylvatica (bos- en natuurbeheer, WUR), door een stadsecoloog van gemeente Arnhem en een beleidsadviseur natuur van gemeente Ede.
  • Studievereniging Genius Loci (landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning, WUR) vertelden projectmanager mobiliteit en planjurist van provincie Gelderland over het project Beter Bereikbaar Wageningen.
  • Opleiding Verpleegkunde (Saxion), door twee verpleegkundigen van GGD Noord Oost Gelderland en een verpleegkundig centralist van de meldkamer.
  • Opleiding Geografie, Planologie en Milieu (RU), door programmamanager Europese samenwerking van provincie Gelderland en een bestuursadviseur bij gemeente Arnhem.
  • Opleiding Land- en watermanagement (HVHL), door adviseur stedelijk water van gemeente Nijmegen.
  • Opleiding Pedagogische Wetenschappen (RU), door leerplicht ambtenaren van gemeente Doetinchem.

  📣 Werk jij bij de Gelderse overheid en heb jij interesse om jouw expertise te delen en een gastles te verzorgen? Laat het ons weten!

De enthousiaste reacties van studenten over al onze carrièremogelijkheden smaken naar meer. Na de zomer staan er weer een aantal evenementen en gastcolleges gepland, deze wil je niet missen! 😉

Openstaande kansen voor de komende periode

Carrièredagen en loopbaanevenementen:

 • 13 september: Congres studievereniging Postelein (Pedagogische Wetenschappen), RU
 • 5 november: Public sector Career Day, RU
 • 5 november: stagemarkt social work en pedagogiek, HAN: We zoeken nog organisaties met stages in het sociaal domein

Gastcolleges:

 • 10 oktober: gastles studenten Bestuurskunde, RU. We zoeken nog een bestuursadviseur
 • Oktober: studenten Aeres Hogeschool. We zoeken nog een projectleider van een inrichtingsproject en een communicatie adviseur participatie
 • November: studenten landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning. We zoeken nog een collega die werkt met de Omgevingswet
 • 28 november: opleiding sociologie, RU. We zoeken nog een wijkregisseur

Ken jij een collega die hiervoor geschikt is? Neem gerust contact op!

*Uit een onderzoek naar het imago van gemeenten reageren veel studenten positief ten aanzien van gastcolleges, hierdoor raken zij sneller geïnteresseerd in een organisatie of functie.

Welke organisaties hebben al deelgenomen aan activiteiten in 2024?

Tijdens de evenementen en gastcolleges hebben enthousiaste regio-collega’s verteld over hun werk bij de Gelderse overheid. Vertegenwoordigers van 1Stroom, gemeente Arnhem, Ede, Doetinchem, Nijmegen, Oost Gelre, Overbetuwe, Rheden, Zutphen, Kadaster, provincie Gelderland, GGD Noord- en Oost Gelderland, Veiligheidsregio Gelderland-Midden, Waterschap Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe.

Hoe werkt dit? Hoe kan ik meedoen?

Stuur een mail naar r.van.der.hamsvoord@nijmegen.nl, of meld je aan via het aanmeldformulier hieronder.
Je komt op een maillijst en ontvangt mooie kansen in het onderwijs. We komen graag in contact met regio-collega’s die mee willen naar loopbaan-evenementen of een gastcollege willen geven.

 

Aanmeldformulier 'Kansen in het onderwijs'

Name(Vereist)
Email(Vereist)
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.