Terug naar overzicht

Hoe is het nu met onze ex-trainee Nadine Peekstok

Nadine Peekstok was trainee tijdens de eerste lichting van GeldersTalent. Hoe gaat het nu met haar en hoe kijkt zij terug op haar tijd bij GeldersTalent?

Voordat ik aan mijn traineeship begon was het voor mij duidelijk dat ik iets wilde doen met mijn maatschappelijke betrokkenheid. Een gemeente is één van de organisaties waarbij dit kan, maar heel eerlijk had ik voorafgaan aan het traineeship niet scherp wat een gemeente allemaal doet. Het werk binnen een gemeente is zoveel breder en meer divers dan ik van te voren had gedacht!

Mijn traineeship is eigenlijk naadloos overgegaan in een ‘echte/vaste’ baan

Tijdens mijn laatste opdracht ben ik terecht komen bij de gemeente Rheden op de beleidsafdeling. Tegen het einde van mijn traineeship kwam er een functie beschikbaar binnen het team, daar heb ik op gereageerd. Ik ben nu beleidsmedewerker Sociale Opgave, waarbij ik mij vooral bezig gehouden met de aandachtsgebieden ouderen en schuldhulpverlening.
Dit zijn twee super interessante onderwerpen. Ouderen omdat ik in een sterk vergrijsde gemeente werk en Nederland als geheel ook verder zal vergrijzen komende jaren. Schuldhulpverlening omdat er veel verandert in de wetgeving en omdat we verwachten veel effecten van Corona te gaan zien.

Als beleidsmedewerker ben ik verantwoordelijk voor het schrijven van beleidsdocumenten en visiestukken, voer ik doorlopend evaluaties uit, adviseer ik de wethouder over actuele thema’s en verantwoord ik onze acties en uitgaven aan de raad. Het is een erg leuke baan met veel verantwoordelijkheden en veel afwisseling.

Tijdens mijn traineeship heb ik geleerd dat ik me altijd mag blijven verwonderen

De gemeente staat natuurlijk bekend als bureaucratische organisatie met veel oude(re) medewerkers. Als je mensen vraagt waarom iets op een bepaalde manier gebeurt, kun je wel eens het antwoord krijgen: omdat het zo is, of omdat het altijd al zo is gegaan. Vanuit het traineeship zijn we aangemoedigd om ons te blijven verwonderen en dit ook aan te geven binnen de organisatie.

Ook vanuit de organisaties worden trainees vaak aangenomen om juist dat te doen! Nu ik bijna twee jaar aan het werk ben als beleidsmedewerker merk ik hoe makkelijk het is om mee te gaan die oude gewoontes en werkstructuren. Het is ook erg fijn dat ik zulke dingen nog steeds kan delen met de oud-trainees. We hebben nog altijd contact en delen met regelmaat nog onze verwondermomenten.

De meerwaarde zit voor mij in de openheid waarmee je ergens in kan stappen

Als op een vaste functie solliciteert kom je op één afdeling terecht, terwijl er misschien nog wel veel meer leuke, interessante afdelingen zijn binnen de gemeente. Binnen het traineeship kun je nog bedenken en onderzoeken waar je écht op je plek bent. Daarnaast is het erg fijn om een groep mede-trainees te hebben van dezelfde leeftijd die tegen dezelfde dingen aanlopen binnen organisaties. Je krijgt ook echt een groep om je heen waarbij je je werkverhalen kwijt kan, op een manier die misschien niet altijd kan binnen een bestaand team.