Terug naar evenementen

Ontwikkelprogramma Ruimtelijk Domein Zij-instromers

Het piept en kraakt in het ruimtelijk domein en om alle opgaven op het vlak van wonen en duurzaamheid te kunnen realiseren hebben we goede collega’s nodig. Denk daarbij aan adviseurs, projectleiders en beleidsmedewerkers. Zoals jullie zelf ervaren is het niet makkelijk om deze nieuwe collega’s te vinden. Ons ontwikkelprogramma voor zij-instromers kan jou daarbij helpen!

Dit programma richt zich specifiek op zij-instromers

Een zij-instromer is een professional op HBO/WO niveau met werkervaring die de switch wil maken naar een functie binnen het Ruimtelijk Domein als projectleider, adviseur/beleidsmedewerker RO, wonen of duurzaamheid. Iemand die bewust kiest zijn of haar carrière voort te zetten bij de overheid en een actieve bijdrage te leveren aan de uitdagingen die nu spelen in het Ruimtelijk Domein.
Dit kan ook een collega zijn die nu al werkzaam is, maar de overstap wil maken naar het Ruimtelijk Domein.

Wij zorgen voor het ontwikkelprogramma, coaching, campagne plus ondersteuning bij matching

Dit is een uitgebreid ontwikkelprogramma van circa 8 maanden, met als doel collega’s versneld en met plezier klaar te stomen voor het werken binnen het Ruimtelijk Domein. We richten ons binnen dit programma specifiek op het eigen maken van vakkennis (wonen en duurzaamheid) en werken bij de overheid. Daarnaast hebben we aandacht voor de benodigde professionele vaardigheden via trainingen, coaching en intervisie.
Ook is er ondersteuning bij de begeleiding van de zij-instromer.
Voor de werving zetten wij vanuit Werken in Gelderland een gezamenlijke marketingcampagne op en bieden wij ondersteuning bij de selectie.

Met dit programma

  • Zetten we in op het realiseren van opgaven zoals woningbouw, energietransitie en verduurzaming.
  • Ontlasten we medewerkers op de werkvloer en verlichten we de werkdruk.
  • Zetten we samen in op regionaal strategische personeelsplanning en aantrekkelijk werkgeverschap.
  • Werken we samen aan duurzame matches in plaats van elkaar beconcurreren.
  • Verbinden we vakcollega’s, zowel junioren, medioren als senioren door het aanbieden van masterclasses

Wij hebben ervaren dat dit soort programma’s werken. Het recent afgeronde startersprogramma (29 deelnemers) heeft geleid tot 26 duurzame matches bij Gelderse gemeenten en een actief netwerk waarin kennis met elkaar wordt gedeeld.

Meld je aan voor 30 augustus

Dan organiseren we om 16:00 uur een digitale update specifiek over het zij-instromers programma. In deze sessie komen onder andere de werving en selectie, de randvoorwaarden en een eerste opzet van het opleidingsprogramma aan de orde. Aanmelden kan via onderstaand formulier.

Datum/Tijd
30/08/2023
16:00 - 17:00

Inschrijven

Inschrijven niet mogelijk voor dit evenement.