Terug naar overzicht

Deelnemende organisaties

Als je start met ons startersprogramma kan jij terecht komen bij één van onze 22 deelnemende Gelderse overheden. Al deze organisaties hebben mooie interessante banen te vergeven, met ruimte voor begeleiding op de werkvloer en fijne collega's. Ben jij benieuwd wat zij jou te bieden hebben? Lees dan eens hun verhalen.

7 plekken beschikbaar voor Junior projectleider bij:
 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Putten
 • Gemeente Overbetuwe
 • Gemeente Nijkerk
 • Gemeente Zevenaar
9 plekken beschikbaar voor Junior (beleids)adviseur bij:
 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Winterswijk
 • Gemeente Berg en Dal
 • Gemeente Hattem
 • Gemeente Nijkerk
 • Gemeente Zaltbommel
 • Gemeente Maasdriel
 • Gemeente Wageningen
6 plekken beschikbaar voor Junior juridisch (beleids)medewerker bij:
 • Gemeente Arnhem
 • Gemeente Heumen
 • Omgevingsdienst de Vallei
 • Gemeente Lingewaard
 • Gemeente Zaltbommel
 • Gemeente Oude IJsselstreek
4 plekken beschikbaar voor Allround bij:
 • Provincie Gelderland
 • Gemeente Epe
 • Gemeente Culemborg
 • Gemeente Bronckhorst
2 plekken beschikbaar voor Junior planoloog:
 • Gemeente Ede
 • Gemeente Doetinchem

Lees meer over onze mooie organisaties

 • Gemeente Arnhem

  Wij zijn een hechte, ambitieuze, betrokken en verbindende organisatie met veel aandacht voor elkaar ontmoeten. We hebben zelfs een team sfeerbeheer voor alle uitjes. Jouw team van 12 collega’s, is onderdeel van de 200-koppige afdeling, die weer zijn plek vindt tussen de 1000 collega’s van de totale gemeente.

  We vinden talentontwikkeling heel belangrijk en dat realiseren we al deels door de interessante samenwerkingen met veel vakinhoudelijke specialisten. We hebben hoge (politieke) ambities zoals het bouwen van 16.000 woningen met oog voor duurzaamheid, de beperkte ruimte, de verhouding rijk/arm, groen/stad, op het land/water. Mooie complexe uitdagingen, waar jij je tanden in mag zetten.

 • Gemeente Berg en Dal

  Onze organisatie is volop in beweging en daar dragen alle 275 medewerkers actief aan bij. We werken samen aan de meest efficiënte en effectieve organisatiestructuur. En moet het anders? Dan regelen we dat.

  Overal in onze organisatie heerst een informele sfeer en willen collega’s elkaar verder helpen. Tegelijk kennen we een best hoge werkdruk. Dus het is top als jij ook zelfstandig aan de slag kunt.

  Je komt in een team van 22 directe collega’s. We werken in ons team Ruimte in ruimtelijke ordening, verkeer, milieu, duurzaamheid, economie, toerisme en recreatie, cultureel erfgoed, afval, landschap, bodem en geluid, grondzaken en de regiefunctie van de Omgevingsdienst. Samengaan we voor een succesvolle transformatie van het fysieke domein (de Omgevingswet) en voor duurzaamheid en vitale leefomgeving. En natuurlijk gaan we ook voor het bouwen van heel veel woningen.

 • Gemeente Bronckhorst

  Met 300 medewerkers richten we ons op de voortdurend wisselende maatschappelijke ontwikkelingen in onze gemeente. We verbinden mensen, ondernemingen en overheden door kennis te delen, kansen te verzilveren en iedereen te faciliteren in hun wensen.

  Wij zijn echt een gemeente van korte lijnen, waar we voor elkaar klaarstaan en elkaar stimuleren het beste resultaat te behalen. We vinden het belangrijk dat je jezelf altijd blijft ontwikkelen.

  Jij komt te werken in het cluster Omgeving, met zo’n 30 collega’s, waarvan er 12 de ruimtelijke ordening op hun agenda hebben staan. Met z’n allen werken jullie aan ruimtelijke ordening, bouwplantoetsing en vergunningen. En dat gebeurt in een relaxte, informele setting, waar je makkelijk bij een ander aanklopt als je vragen hebt.

 • Gemeente Culemborg

  De mooie, historische stad Culemborg heeft zo’n 28.000 inwoners. Betrokken mensen, die, samen met de gemeente Culemborg, zorgen voor nieuwe ontwikkelingen en unieke initiatieven. De gemeente zet met haar 182 medewerkers in op deze samenwerking. Zo gaan we met verschillende partijen, met elk een eigen perspectief, op zoek naar passende oplossingen. We gaan voor verdergaande (burger)participatie, waarbij we de eigen kracht van mensen vergroten en inzetten op minder eenzaamheid en zorg dichter bij de burger. In het team Projecten & Regie Ruimte werk je met 10 collega’s aan de kwaliteit van de leefomgeving voor onze inwoners.

 • Gemeente Doetinchem

  Vanuit het team Leefomgeving, met 25 medewerkers, werken we aan beleid en uitvoering op de gebieden ruimtelijke ordening, stedelijke inrichting, volkshuisvesting, cultuurhistorie en archeologie, verkeer, water, milieu, natuur en landschap. Duurzaamheid staat daarbij altijd voorop.

  We zijn een relatief kleine gemeente met grote ambities. Zo gaan we voor geoptimaliseerde processen binnen planologie, voor duurzame transformatie en verwachten we 70.000 inwoners in 2036. Door onze grootte is de sfeer heel gemoedelijk (binnen no time ken je iedereen) en we zijn lekker Achterhoeks. We werken goed samen, zijn kritisch als het nodig is en willen vooral samen een goed product neerzetten.

 • Gemeente Ede

  Onze gemeente maakt een schaalsprong. En vanuit de Ruimtelijke Ordening spelen we daar een actieve rol in. Denk aan woningbouw, robuuste natuurversterking en de invoering van de Omgevingswet. Zo zijn we steeds in beweging. Participatie van onze bewoners en partners vinden we heel belangrijk. Met onze 900 collega’s werken we daar elke dag aan.

  Onze gemeente groeit, grotere opgaven met zich meebrengt. We zijn in transitie, als stad, als groot natuurgebied en als landbouwgrond. Daarvoor maken we als organisatie een schaalsprong in professionaliteit.

  Met zo’n 45 directe collega’s kom je midden tussen de planjuristen en planologen terecht. Voor specialistische kennis kun je terecht bij onze stedenbouwers, beleidsadviseurs en landschapontwerpers.

  Samen helpen we elkaar verder en passen we op elkaar. Want we hebben een continue stroom aan plannen, projecten en initiatieven, wat vraagt om actief samenwerken. Daarnaast hebben we ook de nodige gezellige momenten met elkaar.

 • Gemeente Epe

  Wij zijn een recreatiegemeente met veel natuurschoon. Onze inwoners en de toeristen genieten van de Veluwse bossen, de heide en het IJssellandschap. We hebben veel verenigingen, veel voorzieningen en een rijke cultuurgeschiedenis. Als gemeente zijn we continu in beweging om onze inwoners goede dienstverlening te bieden. Ontwikkelingen en initiatieven, die leven in onze samenleving zijn voor ons een signaal om samenwerking aan te gaan en tot een goed resultaat te komen.

  Al onze 200 collega’s zijn betrokken en we gaan graag de verbinding aan. Wat makkelijker is, nu we weer meer op kantoor werken. Jouw afdeling Ruimte bied je 60 collega’s aan wie jij je kan optrekken. We weten elkaar makkelijk te vinden en denken graag met elkaar mee.

 • Gemeente Hattem

  Wij hebben een woningbouwopgave, waarbij we onder andere het bedrijventerrein ’t Veen herontwikkelen naar woningbouw. Daarbij hebben we vooral aandacht voor een prettige en gezonde woon- en werkomgeving. Initiatieven van onze Hattemers juichen we dan ook toe.

  We zijn een ambitieuze groep van 120 professionals, die vol enthousiasme en humor hun taak serieus nemen.

  In jouw cluster Ruimte werk je met 15 directe collega’s: adviseurs Ruimtelijke Ordening, beleidsadviseurs- en medewerkers, programmamanagers en een projectsecretaris. De lijnen zijn kort, de hulp is groot en de betrokkenheid is enorm. We zijn gedreven, in werk en ook privé. Die momenten delen we ook graag samen. Zo leren we elkaar goed kennen en werken we makkelijk samen.

 • Gemeente Heumen

  ‘Natuurlijk voor iedereen’, daar staan we voor. Wat zoveel betekent als inclusiviteit, dat iedereen kan meedoen aan de Heumense samenleving en dat we oog hebben voor duurzaamheid, groen en veiligheid. We zijn een kleine organisatie, met zo’n 120 medewerkers, wat ervoor zorgt dat we elkaar makkelijk vinden, snel resultaten bereiken en ruimte hebben voor jouw ideeën. We vertrouwen op elkaar en durven elkaar aan te spreken op onze processen en resultaten. En we helpen elkaar graag verder. Jouw team Ruimtelijke Ordening bestaat uit 6 collega’s, die samen de Omgevingswet en de Omgevingsvisie op de agenda hebben staan. Samen leren we steeds verder en zorgen we voor duidelijke en transparante dienstverlening.

 • Gemeente Lingewaard

  Met 400 enthousiaste collega’s werken we in een mooi, vernieuwd en modern kantoor aan het ruimtelijk, sociaal en bedrijfsvoering domein. We stellen de vraag van de inwoners centraal in onze 4 ontwikkelopgaven: verbetering van de dienstverlening, transformatie van het ruimtelijk domein, transformatie van het sociaal domein en verbetering van de bedrijfsvoering. Onze omgeving verandert elke dag en we zijn ons bewust van wat er speelt in de samenleving. Waar het kan en moet bewegen we mee.

  Jouw plek ligt in ons team Ruimtelijk Beleid, waar je samenwerkt met zo’n 30 collega’s. Allemaal gedreven professionals, specialisten, generalisten en vakidioten. Ontspanning vinden we ook heel belangrijk, dus organiseren we ook regelmatig leuke activiteiten buiten het werk.

 • Gemeente Maasdriel

  Wij willen midden in de samenleving staan en een goede relatie hebben met onze 2.300 ondernemers en 24.000 inwoners. Dat past ook mooi bij onze centrale ligging, aan de A2, het spoor en de rivieren Maas en Waal. We kennen 11 mooie dorpen, met elk zijn eigen karakteristieken en geschiedenis.

  Jouw plek vind je binnen het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, waar je met 40 directe collega’s werkt aan beleidsadviezen, op het gebied van duurzaamheid, economie, recreatie, toerisme, wonen, openbare orde en veiligheid.

  We werken met een buddysysteem, zodat je nooit alleen voor een vraag stuk staat. We hebben de nodige overleggen, zodat er ook veel verbinding is met de andere beleidsvelden binnen en buiten het team. Wat we ook doen, we doen het met veel plezier: we hebben het gezellig en lachen veel. Als pluspunt hebben we mooie arbeidsvoorwaarden en een flinke flexibiliteit als het gaat om je werkplek.

 • Gemeente Nijkerk

  Er staan grote ruimtelijke opgaven op onze agenda: binnenstedelijke ontwikkelingen, herstructurerings- en herinrichtingsopgaven, zoals woningbouw in uitleglocaties. Ook bij ons speelt de Omgevingswet een belangrijke rol de komende tijd.

  Onze stad met 44.000 inwoners heeft een bruisende economie, met maar liefst 4.000 bedrijven met veel werkgelegenheid. De foodsector is sterk aanwezig in onze gemeente. Dat geeft mooie, uitdagende opdrachten voor onze 318 medewerkers. Loop je bij ons over de werkvloer, dan ervaar je gezelligheid, humor, samenwerking en hulpvaardigheid. We staan met beide benen in de buitenwereld, wat ervoor zorgt dat we elke dag nieuwe dingen leren.

  Jouw team bestaat uit 16 collega’s, die samen het ruimtelijk domein op de agenda hebben staan: van wonen, werken, verkeer en milieu tot natuur, landschap, duurzaamheid en cultureel erfgoed. Het is een team in ontwikkeling, waarin we verder inhoud geven aan projectmatig en programmatisch werken.

 • Gemeente Nijmegen

  Met maar liefst 1800 medewerkers zorgen we voor vernieuwing in de historische stad Nijmegen. We houden van een praktische aanpak, want zo realiseren we de grote ontwikkelingen waar Nijmegen om vraagt.

  Onze Projectleiders spelen een belangrijke rol in onze verbetertrajecten. Zo houden we de oudste stad van ons land bij de tijd.

  Met onze collega’s werk je hard, doe je wat er gedaan moet worden en help je elkaar verder. We leren van onze fouten en zorgen voor voldoende ontspanning na het werk.

  We staan voor een grote woningbouwopgave, met aandacht voor duurzaamheid, mobiliteit en bereikbaarheid. Je werkt samen met collega’s uit andere disciplines om hieraan bij te dragen. Dat geeft een te gekke spirit!

 • Omgevingsdienst de Vallei

  Met zo’n 140 collega’s vergroten we het maatschappelijke rendement, bijvoorbeeld door risicogericht programmeren in te zetten.

  In het team Vergunningverlening gaan we met z’n veertigen de verbinding aan met onze partners (gemeentes), met elkaar en met de rest van onze Omgevingsdienst. We doen niet aan hiërarchie en geven elkaar veel vrijheid en regelruimte. Daarbij kijken we naar de bedoeling in plaats van uitsluitend naar de letter van de wet. Vol enthousiasme werken we met de hele Omgevingsdienst aan duurzame inzetbaarheid, gezond en veilig werken, verschillende organisatieontwikkelingen en het Gelders Stelsel.

 • Gemeente Oude IJsselstreek

  Wij bouwen aan de toekomst van onze inwoners. Met zo’n 300 collega’s werken we elke dag aan brede welvaart voor onze inwoners. We willen dat zij veilig, gezond en gelukkig kunnen wonen, werken, leren en recreëren.

  Om dat te realiseren durven we buiten de gebaande baden te denken. We vinden het dan ook geweldig als jij ook het lef hebt om dat te doen. In jouw team Ruimtelijke Ordening werk je met 8 collega’s: adviseurs, regievoerders en realisatoren. Iedereen is makkelijk benaderbaar en staat ervoor open de ander te helpen. We zijn een club bevlogen professionals, die een directe, positieve bijdrage willen leveren aan onze samenleving.

 • Gemeente Overbetuwe

  Voor een gemeente met 400 medewerkers en zo’n 47.500 inwoners maken we veel ruimtelijke ontwikkelingen door. Daarin zoeken we altijd naar een goede balans in verstedelijking en groen landschap. Onze ambitie is om de komende jaren versneld woningbouw te realiseren, met nog steeds oog voor de omgeving.

  We werken in een informele sfeer met korte lijnen naar onze bestuurders. We werken graag samen. Dat zie je ook in ons team waar we de strategische beleidsontwikkeling en de aansturing van projecten regelen.

 • Provincie Gelderland

  Voor een Gaaf Gelderland is het belangrijk dat er voor iedereen voldoende en betaalbare woningen zijn. Daarom hebben we als doel om tot 2030 80.000 woningen te realiseren, waarvan inmiddels 23% gerealiseerd is. Bij deze ambitie hebben we een scherp oog voor de kwaliteit van de leefomgeving, specifiek voor duurzaamheid.

  We werken met zo’n 1500 collega’s in een hele informele sfeer, waarbij mensen elkaar graag verder helpen vanuit hun inhoudelijke expertise. Jouw team Verstedelijking en Transformatie bestaat uit zo’n 15 collega’s, die met z’n alleen graag de handen uit de mouwen steken.

  Je werkt veel samen met collega’s van andere afdelingen; samen zijn we verantwoordelijk voor het totaal. Hierbij stimuleren we persoonlijk leiderschap, zodat jij het beste uit jezelf haalt. Zo draag je ook bij aan een Gaaf Gelderland!

 • Gemeente Putten

  Onze missie: Wij transformeren ons van een dienstverlenende organisatie naar een waarde(n)vol partner. Om dit te realiseren kijken we naar buiten en luisteren we naar onze inwoners en ondernemers. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. En we delen onze kennis en kunde om zo goed mogelijk in te spelen op vragen. Met deze aanpak willen we 120 woningen per jaar realiseren, de 60 vakantieparken aantrekkelijk houden of maken en het buitengebied goed leefbaar en werkbaar houden.

  We doen dit allemaal in partnerschap, waarbij we gaan voor een optimale samenwerking waarin iedereen goed aanspreekbaar is, waar jij jezelf kunt zijn en waar je ook fouten mag maken. Zo helpen we met z’n 180-en de 24.000 inwoners van Putten zo klantgericht mogelijk.

  Jouw plek vind je binnen de 60-koppige afdeling Ruimte, binnen het cluster Beleid & Advies. Met je collega’s werk je aan ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, duurzaamheid, landbouw, recreatie, toerisme en economie.

 • Gemeente Wageningen

  Met onze 350 medewerkers willen wij een maatschappelijk verschil maken. En onze ambities liggen hoog! We groeien toe naar een fitte organisatie, die voorbereid is op morgen en overmorgen. Wat we doen is in evenwicht met wat we kunnen. We laten ons graag inspireren door nieuwe frisse inzichten en initiatieven. Daarom koppelen wij graag jouw talent aan kansen binnen onze organisatie.

  Ons team Beleid & Projecten werkt met zo’n 50 professionals, die samenwerken om mooie resultaten te behalen. Samen maken we ons sterk om grote maatschappelijke vraagstukken op te lossen. We versterken elkaar voor het beste resultaat. Zo maken we ruimtelijke plannen en dromen van inwoners en ondernemers waar.

 • Gemeente Winterswijk

  Wij gaan voor goed wonen, werken en recreëren met een aantrekkelijk centrum. Een drempelvrij en duurzaam Winterswijk, waar we in 2040 geen armoede meer kennen.

  Met onze 220 medewerkers creëren we een fijne werksfeer, waarbij we elkaar makkelijk weten te vinden en elkaar verder helpen. We combineren werken op kantoor en thuis en geven iedereen de ruimte om daar zijn of haar weg in te vinden. We vinden het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen en zo ook mooie resultaten haalt.

  Jouw team Ruimtelijke Ordening bestaat uit 5 collega’s en het team Vergunningen uit 10. Met de beleidsadviseurs, administratieve krachten, medewerkers bestemmingsplannen, een planoloog en verschillende Ruimtelijke Ordening-collega’s werk je aan de leefomgeving van Winterswijk.

 • Gemeente Zaltbommel

  Werken bij de gemeente Zaltbommel betekent werken voor een kleine stad die in veel zaken groot is. En er is meer dan de stad; een buitengebied van 11 dorpen met bruisende ontwikkelingen, levendige
  woonwijken, veel bedrijvigheid, moderne voorzieningen, schitterende monumenten én een rijke (cultuur)historie. Vanwege onze ligging werken we nauw samen met de gemeente Maasdriel. Pronken zit niet in onze aard, maar we zijn trots op wat er al bereikt is en vooral op al het moois dat de Bommelerwaard te bieden heeft. Met deze samenwerking kijken we vol vertrouwen uit naar een rijke toekomst voor de Bommelerwaard.

  Open werksfeer, goed bereikbaar en uitstekende arbeidsvoorwaarden. Dat is werken bij de gemeente Zaltbommel in een notendop. Wij kennen weinig hiërarchie en iedereen loopt bij elkaar naar binnen. Het gemeentekantoor staat vlak naast de A2 en er is een rechtstreekse treinverbinding vanuit Utrecht en Den Bosch. Tel daar nog een gratis parkeerplek voor de deur bij op en je hebt het recept voor een ideale werkomgeving.

 • Gemeente Zevenaar

  Met zo’n 300 medewerkers werken we in een prachtig verbouwd fabriekspand. Een inspirerende omgeving, die ons extra stimuleert om ons te blijven ontwikkelen.

  De komende jaren willen we diverse woningbouwprojecten realiseren, een bedrijventerrein en een outlet. En dan willen we ook nog eens in 2040 als gemeente energieneutraal zijn. Mooie ambities, toch?

  Met zo’n 25 collega’s, waaronder Planologen, Stedenbouwkundigen, Verkeerskundigen, een Accountmanager voor bedrijven en Beleidsadviseurs in duurzaamheid, wonen, economie, recreatie, toerisme en cultuurhistorie, geven we vorm aan de ruimtelijke ordening.

  Onze Projectleiders zijn bezig met de implementatie van de Omgevingswet, de realisatie van woonwijken en bedrijventerreinen en de aanleg van de A15 en de verbreding van de A12. Genoeg te doen dus.