Terug naar overzicht

Bijeenkomst: SPP we moeten er wat mee

Tijdens onze werkbezoeken hebben we vaak geluiden gehoord, zoals: "We willen echt iets doen met SPP", "Er valt meer uit SPP te halen." Maar we begrijpen ook dat organisaties worstelen met de concrete invulling. Hoe en wanneer begin je? Om die reden organiseren we op 31 januari vanuit het P&O Netwerk een interessante bijeenkomst. We hebben een divers programma samengesteld met boeiende gastsprekers om verschillende facetten van SPP te belichten.

We starten met een interactieve sessie waarin we samen in gesprek gaan over jouw huidige personeelsbestand. Langs welke meetlat leg jij jouw personeel? En welke rol speelt HR hierin? Vervolgens delen HR-collega’s van GBTWente hun inspirerende motivatiemodel, een alternatief voor bijvoorbeeld het bekende 9grid model.

Na de pauze kun je kiezen uit twee boeiende break-out sessies, waarin je actief aan de slag gaat. Emile van Nassau laat je kennismaken met baansleutelen. Je gaat zelf aan de slag en je hoort hoe gemeente Lingewaard jobcraften inzet voor hun medewerkers. Met een positief effect op werkdruk, werkplezier en langer doorwerken. Daarnaast geven consultants van Reijn een workshop over scenarioplanning. Aan de hand van een praktische situatieschets leer je de basis van scenarioplanning. We kunnen niet in de toekomst kijken, maar er zijn wel methoden om over de toekomst na te denken.

Programma

12.00 – Inloop met lunch
12.45 – In gesprek over de kwalitatieve analyse: Langs welke meetlat leg jij jouw personeel?
13.45 – Motivatiemodel (Bas en Roos van GBTwente)
14.30 – Pauze
15.00 – Break-out sessies: 1) Job crafting; 2) Scenario planning
16.15 – Borrel

Wil je meer weten over de inhoud van het programma? Lees hier verder.

In gesprek over de kwalitatieve analyse: Langs welke meetlat leg jij jouw personeel?
Je kan prachtigste plannen maken voor de toekomst, maar als je niet weet van waaruit je vertrekt, dan weet je niet hoe je daar moet komen. Aan de hand van een aantal vragen gaan we in groepjes in gesprek om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Wat doen jullie organisaties op dit gebied, wat werkt en waar lopen jullie tegenaan bij de kwalitatieve analyse van het huidige personeelsbestand?

Motivatiemodel – GBTwente (Bas Keur en Roos Brummelhuis)
Een klassieke vlootschouw zoals bijvoorbeeld 9grid? Dat was precies wat GBTwente niet meer wilde. GBTwente ontwikkelde daarom het ‘motivatiemodel’. Dit model is gemaakt vanuit de positieve gedachte dat iemand altijd ergens goed tot zijn/haar recht kan komen. Een hulpmiddel om gesprekken hierover goed te voeren. Met dit model komt een medewerker samen met een manager tot een oordeel in plaats van dat iemand geplot wordt.

Break-out sessies:

  • Nut en noodzaak van baansleutelen (jobcrafting)

    Als HR-professional ga je in deze sessie kennismaken met het instrument baansleutelen. Je gaat letterlijk aan de slag aan de hand van een korte oefening om te ervaren hoe je op een andere manier naar je werk kunt kijken. Emile geeft voorbeelden uit de praktijk en we gaan samen in gesprek over de noodzaak van het inzetten van jobcraften.

    Emile van Nassau, strategisch HR- en Loopbaanprofessional bij de gemeente Lingewaard, heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de invloed van jobcraften bij 50+’ers op werkdruk, werkplezier en houding over langer doorwerken. Aanleiding hiervoor is de vergrijzing, de structurele tekorten op de arbeidsmarkt, de verhoging van de AOW-leeftijd en de veranderingen in het werk. Gebleken is dat baansleutelen een positief effect heeft op werkdruk, werkplezier en indirect op de houding om langer door te werken.

  • Scenario planning

    We kunnen niet in de toekomst kijken maar er zijn wel methoden om over de toekomst na te denken. Door factoren van invloed in kaart te brengen, is het mogelijk om een aantal scenario’s te schetsen en op basis daarvan de risico’s voor de toekomst te benoemen. Dit helpt wendbaar te zijn bij veranderende situaties, iets dat essentieel is voor een goede strategische personeelsplanning. Aan de hand van een praktisch situatieschets leer je de basis van scenarioplanning.

Sorry. This form is no longer accepting new submissions.