Terug naar overzicht

Ron Derksen - Beleidsmedewerker verkeer en mobiliteit

  • Ron Derksen - Beleidsmedewerker verkeer en mobiliteit

Via zijn afstudeerstage rolde Ron binnen bij de gemeente Lingewaard. Inmiddels werkt hij daar alweer één jaar als beleidsmedewerker verkeer en mobiliteit. Samen met een collega is hij verantwoordelijk voor onder andere het (laten) verrichten en beoordelen van verkeerskundig onderzoek en het opstellen en presenteren van verkeers- en mobiliteitsplannen. Verder is hij verantwoordelijk voor het adviseren over verkeers- en mobiliteitsvraagstukken voor zowel bestaande als nieuwe situaties.

Wij doet dit voor onze inwoners

Zijn dag bestaat voor een groot deel uit afstemming zoeken binnen lopende projecten en opdrachten. Dat afstemmen is nog niet zo makkelijk. ‘Je bent veel in gesprek met partijen voordat een opdracht gerealiseerd kan worden. Daarbij is het belangrijk om de raad, het college, bewoners en ondernemers te betrekken. Uiteindelijk doen wij dit allemaal voor onze bewoners. Door verschillende belangen is het moeilijk om iedereen tevreden te stellen. Daarom staan wij soms voor lastige keuzes. Bewoners betrekken we bij onze plannen door bewonersavonden te organiseren of in gesprek te gaan met de wijkplatforms. Tijdens zo’n bewonersavond presenteren wij samen met de projectleider het plan aan bewoners en/of ondernemers en vragen dan om input. Het doel is om gezamenlijk tot een mooi eindresultaat te komen. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met de meningen van bewoners. Zij kennen de omgeving en hebben dagelijks te maken met verkeerssituaties.’

Van een afstudeerstage naar een baan

Ron heeft gestudeerd aan de Universiteit Hasselt. Voor zijn masterthesis deed hij onderzoek naar het openbaar busvervoer in de landelijke kernen van Lingewaard. Zo heeft hij het lijngebonden openbaar busvervoer vergeleken met vraagafhankelijk openbaar busvervoer. In het onderzoek zijn beide vormen van openbaar busvervoer vergeleken op de kosten, het reizigerspotentieel en het draagvlak. ‘Het mooiste was dat iedereen zeer tevreden was en vooral dat de uitkomsten heel bruikbaar waren.’

Het liefste erop uit om zelf de situatie te verkennen

Een goed doordacht en gedragen antwoord krijgen op verkeerskundige vraagstukken vindt hij belangrijk. De meeste energie krijgt hij van actief te onderzoeken en een helder plan op te stellen. Omdat Ron zelf woonachtig is in de gemeente waarvoor hij werkt, kan hij zijn lokale kennis combineren met die van bewoners. Het liefste gaat hij er dan ook zelf op uit om ter plekke de situatie te ervaren. ‘Zo schrijf je een plan niet op basis van alleen aannames.’