Hoe werkt ons Dynamisch Aankoopsysteem?

Welkom op de website van de Inhuur WerkeninGelderland. Via deze site huurt WerkeninGelderland op een rechtmatige manier tijdelijk personeel in en beoogt hiermee een diversiteit aan aanbieders aan te spreken, ongeacht de organisatievorm. Inhuur WerkeninGelderland wordt gepubliceerd als dynamisch aankoopsysteem op grond van de Aanbestedingswet 2012. Vanaf 18 april 2016 geldt hiervoor de Richtlijn betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten (2014/24) en daarmee zal Inhuur WerkeninGelderland onder het regime van die richtlijn vallen.

Het betreft de tijdelijke inhuur van personeel in diverse categorieën zoals Inkoop, Zorg, Beleid –en advies, ICT, HRM, Project- en interim-management etc. Om direct een Verzoek tot toelating in te dienen voor een specifieke categorie treft na het inloggen een overzicht aan in het tabblad Categorieën.

Hoe werkt het?
Voor de inhuur van personeel volgt WerkeninGelderland de procedure van een dynamisch aankoopsysteem (DAS). Wilt u als organisatie of als zelfstandige meedingen naar een opdracht? Registreert u zich dan op deze website en dien uw verzoek tot toelating in voor één of meerdere categorieën waarvoor u in aanmerking wilt komen. Nadat u bent toegelaten volgens de daarvoor per categorie gestelde criteria wordt u in de gelegenheid gesteld mee te dingen naar nader te publiceren opdrachten. U wordt per e-mail op de hoogte gesteld van nieuwe opdrachten. Het inschrijven op deze opdrachten dient te geschieden op deze website. Na de sluitingstermijn zal uw inschrijving worden beoordeeld. Nadere gedetailleerde informatie over de procedure per opdracht treft u aan in de betreffende opdrachtomschrijving.

Registreren WerkeninGelderland
Voordat u zich kunt aanmelden voor het DAS dient u te beschikken over een account voor WerkeninGelderland.nl. Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren, via ‘Registreren’ bovenaan deze pagina. Binnen vijf werkdagen beoordelen wij uw verzoek tot toelating tot een categorie door Stichting WerkeninGelderland. Daarom kan het dus even duren voordat u toegang heeft tot de categorie en de opdrachten in de categorie kunt zien.

Voorwaarden en procedure
Het gebruik van de applicatie van Inhuur WerkeninGelderland kent een aantal voorwaarden en documenten die van toepassing zijn om toegelaten te worden tot een categorie, bij de uitvoering van de offerteprocedure en bij de uitvoering van de opdracht; te weten:

Algemene voorwaarden applicatie Inhuur WerkeninGelderland (link)
Voorwaarden Offerteprocedure WerkenInGelderland (link)
Selectieleidraad Inhuur WerkenInGelderland (link)
Begrippenlijst (link)
Inkoopvoorwaarden (per organisatie verschillend, worden bij de opdracht gepubliceerd)

Flyer Inhuur WerkeninGelderland
Meer informatie omtrent Inhuur WerkeninGelderland en de gevolgde procedure Dynamisch aankoopsysteem:

Flyer Dynamisch Aankoopsysteem (link)

Technische vragen
Vragen omtrent het gebruik van applicatie kunt u stellen via het contactformulier (link).

Overige vragen
Uw vragen omtrent opdrachten kunt u stellen bij de betreffende opdracht.

Meer nieuws